انصراف ایران از شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۲۳

به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از ایبنا: یاسر احمدوند،  درباره حضور ایران در هفتادوپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت گفت: امسال به دلیل رفتار غیرمسئولانه برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب فرانکفورت، در این نماشگاه شرکت نخواهیم کرد. سال گذشته مسئولان نمایشگاه کتاب فرانکفورت، یک جانبه پیشنهاد جابه‌جایی محل غرفه ایران در این نمایشگاه را دادند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران، نپذیرفت و در نمایشگاه شرکت نکرد. امسال نیز به دلیل اینکه مطمئن نبودیم که این رفتار از سوی مسئولان نمایشگاه تکرار خواهد شد یا خیر در این نمایشگاه شرکت نخواهیم کرد.

وی افزود: سال گذشته به تصمیم نمایشگاه کتاب فرانکفورت اعتراض کردیم و پاسخ کتبی مسئولان این نمایشگاه این بود که «از فعالیت و اعتراضات ایران حمایت می‌کنیم.» در واقع موضع‌گیری سیاسی در این کار داشتند و اعلام کردند که امنیت غرفه را نیز نمی‌توانیم تضمین کنیم؛ به هر حال رفتار غیرمتعارف و غیرحرفه‌ای آنها زمینه تجدید نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شرکت در نمایشگاه را موجب شد.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره حضور  نمایندگان نشر ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب گفت: امسال طبق تقویم مصوب نمایشگاه‌ها در سطح‌بندی که انجام شده در نمایشگاه‌های مهمی در شرق و مناطق مختلف دنیا شرکت خواهیم کرد و فکر می‌کنم در بیش از ۱۵ نمایشگاه شرکت خواهیم کرد.