جدول‌های کارگروه ساماندهی کاغذ به روز شد

تهران- ایرنا- جدیدترین جدول‌های به روز شده کارگروه ساماندهی کاغذ، روز سه شنبه نهم مهر ماه ۹۸، از سوی دبیرخانه این کارگروه منتشر شد.

این جدول ها با عنوان های گزارش مدیریتی واردات کاغذ (بخش فرهنگ) در سال ۹۸، وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ با ارز دولتی در سال ۹۸ و جدول وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ در سال ۹۷ منتشر شده است.

جدول های عنوان شده از لینک های زیر قابل دسترسی است.

گزارش مدیریتی واردات کاغذ (بخش فرهنگ) در سال ۹۸- تاریخ گزارش۹۸/۷/۸

جدول وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ با ارز دولتی در سال ۹۸- تاریخ گزارش ۹۸/۷/۸

جدول وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ در سال ۹۷- تاریخ گزارش ۹۸/۷/۸