راه‌اندازی سامانه برای مدیریت هوشمند نهالستان‌ها و کسب و کار زراعت چوب

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «کامران پورمقدم» افزود: یکی از برنامه‌های ما طراحی سامانه هم برای هوشمندسازی تولید نهال در نهالستان‌های بخش دولتی و خصوصی و هم برای کسب و کارهای زراعت چوب است.

مجری طرح ملی زراعت چوب وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: با راه‌اندازی سامانه کسب و کار زراعت چوب، همه بخش‌ها می‌توانند نهال یا چوب مورد نیاز خود را از این سامانه تهیه کنند.

پورمقدم ادامه داد: از طریق این سامانه می‌توان مجموعه کسب و کارهایی مربوط به چوب، مواد اولیه چوبی، زراعت چوب و توزیع را به طور ویژه مدیریت کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به این که مصرف کنندگان دسترسی مستقیم به تولیدکنندگان چوب ندارند، ما به دنبال آن هستیم که با سامانه کسب و کار زراعت چوب، تولیدکننده و مصرف کننده را بهم متصل و دست واسطه ها را کوتاه کنیم.

مجری طرح ملی زراعت چوب گفت: واسطه‌هایی هستند که تامین چوب را انجام می‌دهند و از این رو قیمت و حتی مبالغی که برای تامین مواد اولیه چوبی پرداخت می‌شود، غیرواقعی هستند.

وی ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی سامانه‌های در حوزه زراعت چوب، ارتباط انجمن‌های صنفی چوب در بخش تولید و مصرف صورت گیرد و بخش تولید چوب تقویت شود و مصرف کننده نیز با قیمت منطقی چوب را تهیه کند.

مشاور وزیر جهادکشاورزی در همین حال از کاهش دوره تولید چوب با استفاده از تکنیک‌های روز خبر داد و اذعان داشت: در گذشته حداقل ۱۰ سال برای آن که یک سطح زیرکشت به محصول‌دهی برسد، زمان نیاز داشت، اما با تکنیک‌ها و شیوه‌های بهزراعی که در طرح زراعت چوب پیش‌بینی کرده‌ایم، دوره بهره‌برداری کوتاه‌تر و به چهار تا پنج سال کاهش می‌یابد.

وی به کشت تلفیقی چوب با برخی از گیاهان زراعی نیز اشاره کرد و گفت: با سیستمی که در وزارتخانه طراحی شده، می‌توان تا زمانی که درختان تاج گسترده‌ای پیدا نکرده‌اند، کشت برخی از گیاهان زراعی یک ساله را زیر درختان انجام داد.