سعیدی سکاندار جدید چوب و کاغذ مازندران شد

در جلسه‌ای که بعد از ظهر امروز با حضور مدیران شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا در محل دفتر مرکزی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران برگزار شد علی حسین پور، مدیرعامل پیشین این شرکت تودیع و مصطفی سعیدی به عنوان مدیر عامل جدید این مجموعه معارفه شد.

به گزارش چابک آنلاین، همچنین حسین پور به عنوان مشاور شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا در امور صنایع چوب و کاغذ منصوب شد.

شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران از جمله شرکتهای وابسته به بانک ملی است.