خروج سخت انگلستان از اتحادیه اروپا(برگزیت) می تواند به کمبود کاغذ توالت منجر شود.

برگزیت ممکن است باعث کمبود کاغذ توالت در انگلستان شود
خروج سخت انگلستان از اتحادیه اروپا(برگزیت) می تواند به کمبود کاغذ توالت منجر شود.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از فارین پالیسی، علت کمبود کاغذ توالت در انگلستان بعد از خروج این کشور از برگزیت می تواند مربوط به این واقعیت باشد که این کشور برای تهیه کاغذ توالت خود به واردات این محصول از اتحادیه اروپا وابسته است و در حال حاضر هیچ انبار ذخیره ای از این محصول هم ندارد و اگر انگلستان اتحادیه اروپا را بدون دستیابی به توافق با بروکسل ترک کند، ده ها موانع گمرکی برای کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا بلافاصله بوجود می آیند و این تنها یکی از چالش هایی است که برگزیت را به یک کشوری که وابسته به منابع وارداتی از اتحادیه اروپا است، سخت می کند.

کارشناسان حتی هشدار دادند که اگر مردم زودتر از موعد و برای پیشگیری بروند و قفسه های فروشگاه را بیش از نیاز خریداری کنند بحران بوجود می آید.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزیت نامیده می شود.