تقاضای واردات برای ۶۶ هزار تن کاغذ/تنها ۱۴ هزار تن ترخیص شد

وزارت ارشاد جداول تازه آماری واردات کاغذ بخش فرهنگ را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تازه‌ترین جدول واردات کاغذ در بخش فرهنگ برای سال ۱۳۹۸ را که تا تاریخ ۲۷ آبان ماه سال جاری به روز شده است منتشر کرد.

بر اساس آمار این جدول تاکنون ۱۳۹ پرونده برای ورود کاغذ بالکی، تحریر، چاپ و تحریر رول و روزنامه در این وزارتخانه مفتوح شده است.

بر این اساس برای واردات کاغذ بالکی ۲۲ پرونده، برای واردات کاغذ تحریر ۴۷ پرونده، برای واردات کاغذ چاپ و تحریر رول ۲ پرونده و برای واردات کاغذ روزنامه ۶۸ پرونده در سال جاری باز شده است.

این پرونده‌ها در مجموع متقاضی واردات بیش از ۶۶ هزار تن کاغذ با ارزش بالغ بر ۶۰ میلیون دلار بوده است که از این مجموع تاکنون برای بیش از ۴۲ هزار تن تامین ارز و برای بیش از ۳۷ هزار تن خرید ارز انجام شده است. با این همه حجم کاغذ ترخیص شده از گمرکات تاکنون تنها ۱۴ هزار تن با ارزش کمی بیش از ۱۴ میلیون دلار بوده است.

از میزان کاغذهای ترخیص شده رتبه نخست در اختیار واردات کاغذ تحریر با یش از هفت هزار تن و رتبه دوم در اختیار کاغذ روزنامه با بیش از شش هزار تن و رتبه سوم در اختیار کاغذ بالکی با بیش از ۷۰۰ تن است و کاغذهای رولی کماکان ترخیص نشده است.

در این میان کماکان پرونده‌های شرکت‌های واردات کاغذ که از زمستان سال گذشته اقدام به خرید ارز کرده اما کماکان کاغذی را وارد کشور نکرده‌اند در این جداول به چشم می‌خورد. این مساله به طور ویژه در حوزه واردات کاغذ مطبوعات به چشم می‌خورد.