همکاری دانشگاه امیرکبیر و وزارت ارشاد در زمینه علوم و فناوری چاپ

دانشگاه امیرکبیر و وزارت ارشاد در قالب یک تفاهم نامه با هدف توجه به موضوع صنعت و علوم و فناوری چاپ در نقشه جامع علمی کشور و ایجاد رشته های فنی و مهندسی با گرایش چاپ همکاری می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این تفاهم نامه به منظور توسعه دانش و علوم فناوری و گسترش سامانه های مدیریت و فرایند توانمند سازی و توجه به موضوع صنعت و علوم و فناوری چاپ در نقشه جامع علمی کشور و ایجاد رشته های فنی و مهندسی با گرایش چاپ و در نهایت راه اندازی رشته تخصصی چاپ در راستای کارافرینی و اشتغال و ورود دانش آموختگان رشته های مختلف چاپ به عرصه های تولید، فناوری، پژوهش و آموزش منعقد شده است.

«ایجاد گرایش های چاپ و صنایع وابسته در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و حرکت به سمت ایجاد یک رشته ی بین رشته ای در حوزه چاپ»،«تاسیس مرکز پژوهش و فناوری چاپ مجهز به ازمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی (انیستیتو چاپ) به منظور پژوهش و فناوری در موضوعات مرتبط با حوزه چاپ و صنایع وابسته»، «حمایت از تاسیس و تقویت شرکت های دانش بنیان مرتبط با تولید مواد اولیه و فناوری چاپ» از اهداف این تفاهم نامه به شمار می رود.

این تفاهم نامه بین دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر سید حسن قدسی پور رئیس دانشگاه امیرکبیر منعقد شده است.

وزارت فرهنگ موظف است تعامل و همکاری در تدوین سرفصل ها و تعیین کارگروه های تخصصی برای اجرای هر یک از موضوع این تفاهم نامه با دانشگاه داشته باشد.

همکاری در زمینه تجهیز امکانات و تجهیزات آزمایشگاه های مرتبط با چاپ در دانشگاه برابر مقررات مربوطه، حمایت مادی و معنوی لازم به منظور فراهم نمودن زیر ساخت های لازم و اخذ مجوزهای مربوط در اجرای تفاهم نامه بر اساس شرح خدمات مرتبط با اهداف تفاهم نامه، مشارکت دادن موثر دانشگاه در سیاست گذاری های آموزشی، پژوهشی و فناورانه مرتبط با حوزه چاپ در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، تشویق و سوق دهی بخش خصوصی درگیر در حوزه چاپ به تعامل دانشی و فناورانه با دانشگاه از دیگر وظایف وزارتخانه به شمار می رود.

از سوی دیگر همکاری به منظور فراهم اوردن زیر ساخت های لازم و اخذ مجوزهای مربوط در اجرای تفاهم نامه بر اساس شرح خدمات مرتبط با اهداف تفاهم نامه، همکاری و حمایت به منظور تخصیص امکانات دانشگاهی وفق مقررات در راستای اجرای تفاهم نامه، اخذ مجوزهای لازم از شورای گسترش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تعیین اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع، همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همکاری و تعامل در جهت دهی به نیازهای علمی و فناورانه حوزه چاپ از وظایف دانشگاه در اجرای این تفاهم نامه نیز محسوب می شود.