افزایش ارزش ریالی کتاب‌ها و مصرف کاغذ ناشران در بهار ۱۴۰۱

ارزش ریالی کتاب‌های چاپ شده در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۱۰۹ درصدی همراه بوده است. همچنین ناشران ۳۳ درصد بیشتر از سال گذشته بند کاغذ مصرف کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، براساس اطلاعات و آمار مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، تعداد  عناوین کتاب‌های منتشر شده در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰، ۵۲ درصد افزایش داشته است که به نظر می‌رسد این افزایش ناشی از عواملی همچون فروکش کردن همه‌گیری بیماری کرونا در نیمه دوم سال گذشته و برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در ادیبهشت ۱۴۰۱ پس از وقفه‌ای دو ساله است.

این افزایش ۵۲ درصدی در تعداد عناوین، در تمامی شاخص‌های آماری تأثیر داشته است.

ارزش ریالی کل کتاب‌های چاپ شده در بهار ۱۴۰۱، ۱۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۶۰۰ میلیارد تومان) بوده که این رقم نسبت به بهار ۱۴۰۰ با رقم  ۷,۶ هزار میلیار ریال، افزایش ۱۰۹ درصدی داشته است.

میانگین قیمت هر جلد کتاب نیز با افزایش ۵۳ درصدی به ۷۷۶ هزار ریال رسیده است که این رقم در سال گذشته ۵۰۶ هزار ریال بوده است.

میانگین قیمت هر برگ کتاب نیز با افزایش ۴۲ درصدی به ۵۱۰۹ ریال رسیده که این عدد در بهار گذشته، ۳۵۹۰ ریال بوده است.

البته می‌توان گفت بخشی از این افزایش قیمت به افزایش قیمت کاغذ نیز بر می‌گردد.

افزایش ارزش ریالی کتاب‌ها و مصرف کاغذ ناشران در بهار ۱۴۰۱

 همچنین بر اساس اطلاعات کتاب‌های ثبت شده در بانک اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران، میزان مصرف کاغذ تحریر بر اساس قطع، تعداد صفحات و شمارگان مندرج در شناسنامه کتاب‌های منتشر شده، به این شرح  محاسبه شده است:

وزن کاغذ مصرف شده در بهار ۱۴۰۱، با افزایش ۳۷ درصدی به ۶ هزار و ۵۹۸ تن رسیده است که این عدد در بهار سال گذشته ۴ هزار و ۸۲۹ تن بوده است.

همچنین تعداد بند مصرف شده در بهار  امسال ۲۳۱ هزار ۴۹۲ بند بوده که نسبت به سال گذشته با میزان ۳۰۸ هزار و ۱۵۲ بند، افزایش ۳۳ درصدی داشته است.

کاغذ مصرف شده در ابعاد ۷۰*۱۰۰ در بهار ۱۴۰۱ با افزایش ۷۲ درصدری به ۱۲۴ هزار بند و حدود ۳ هزار تن رسیده است، این در حالی است که ناشران در بهار ۱۴۰۰ ۷۲هزار بند معادل ‌۱,۷‌ هزار تن کاغذ در ابعاد ۷۰*۱۰۰ مصرف کرده بودند.

همچنین ناشران ۱۵ درصد بیشتر از کاغذ با ابعاد ۶۰*۹۰ در بهار امسال استفاده کرده‌اند. این رقم  ۱۸۴ هزار بند معادل ۳,۵ هزار بند اعلام شده است درحالی که  ناشران سال گذشته ۱۶۰ هزار بند معادل ۳ هزار تن، کاغذ در این ابعاد استفاده کرده بودند.

افزایش ارزش ریالی کتاب‌ها و مصرف کاغذ ناشران در بهار ۱۴۰۱

 انتهای پیام