افزایش قیمت مجدد مرکبهای گروه فلینت!

گروه فلینت اعمال هزینه اضافی برای کلیه محصولات خود را که برای تحویل از اول مارس اعمال می شود، اعلام می کند. این افزایش قیمت دومین بار است که در محصولات این گروه فیلینت اعمال می شود.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، تونی لرد رئیس بخش وب انتشارات تجاری Flint Group گفت: اولین مسئولیت یک تامین کننده این است که به تعهدات خود در قبال مشتریان خود برای تامین حجم مورد نیاز برای حفظ یکپارچگی زنجیره تامین عمل کند. برای برآورده کردن این نیاز، ما در پاسخ به اختلال بی‌سابقه پس از همه‌گیری در بازارهای جهانی مواد خام و انرژی با اطمینان از در دسترس بودن محصول و انرژی برای برآورده کردن خواسته‌های مشتریان خود موفق بوده‌ایم. با این حال، این قیمت در سطوح قیمتی بی نظیری که قبلاً در کل مجموعه مواد خام و مکان های تولیدی ما وجود داشت، بوده است.
لرد در ادامه اظهار داشت: متأسفانه امید به تثبیت در دسترس بودن مواد خام و قیمت گذاری تا کنون در سال ۲۰۲۲ محقق نشده است، زیرا محصولات کمیاب باقی مانده اند و قیمت آنها به همین ترتیب افزایش می یابد. این، همراه با افزایش تصاعدی تعرفه های انرژی، شرایطی را ایجاد کرده است که سطح قیمت فروش فعلی محصولات ما به سادگی پایدار نیست. برای پاسخ به این افزایش ناگهانی هزینه‌ها، ما احساس می‌کنیم که رویکرد معقول این است که از افزایش عمومی قیمت اجتناب کنیم و در انتظار تحولات بیشتر بازار، هزینه‌های اضافی ماهانه اعمال کنیم. برای این منظور، برای تحویل از اول مارس ۲۰۲۲، هزینه‌های اضافی برای بازیابی این افزایش هزینه‌های اخیر در کل مجموعه مرکب انتشارات ما اعمال می‌شود تا بتوانیم عرضه به مشتریان خود را حفظ کنیم.
لرد ادامه داد:البته مایه تاسف عمیق است که این هزینه اضافی مورد نیاز است و ما بازارهای چاپ دشواری را که در حال حاضر حاکم است درک می کنیم و می توانیم به همه مشتریان عزیزمان اطمینان دهیم که با عادی شدن وضعیت، به دنبال منعکس کردن این پیشرفت با کاهش یا حذف هزینه اضافی اعمال شده خواهیم بود.