اهالی صنعت چاپ برای پساتحریم برنامه ریزی کنید

روز شمار تحریم های ایران به آخرین ورق های خود رسیده و بزودی سونامی اقتصادی تمام بخش های صنعت و بازرگانی ایران را در خواهد نوردید.

آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، در این میان بخش های مختلف صنعت و بازرگانی با برپایی کلاس های آموزشی آمادگی نسبی برای این سونامی بزرگ تدارک دیده اند، اما متاسفانه صنعت چاپ مخصوصا در پایتخت نه تنها آموزشی و آگاهی در این راستا ندیده و نداشته بلکه حواشی و اختلافات داخلی برخی هیات مدیره ها یاس و نا امیدی را بیشتر از پیش به این جامعه القا می کند.

نکته اینجاست که این بار موضوع بسیار جدی تر از همیشه است، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روند تحریم ها از سوی کشورها به بهانه های مختلف یکی پس از دیگر گسیل داشته شد و اقتصاد ایران با همه ی ناجوانمردی های سیاسی و اقتصادی روی پای خود ایستاد.

اکنون بزنگاهی بزرگی برای صنعت و صنعتگران ایرانی ایجاد شده که نیازمند آموزش و تدارکی عظیم است، تدارکی که متفاوت تر از هست و متاسفانه در صنعت چاپ هنوز تدبیر نشده است.

وظیفه رسانه، اطلاع و اعلام این وضعیت به اهالی است، اهالی که اکنون مورد بی توجهی تشکل های مربوطه خود قرار گرفته اند تا در این بزنگاه بزرگ چاپ شهر بی دفاع بماند.

پس اهالی و دست اندر کاران صنعت چاپ لطفا برای پساتحریم برنامه ریزی کنید.