تسهیل روند اخذ برگه صنایع برای صنف چاپ

احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران و نائب رئیس اول اتاق اصناف تهران ضمن بیان اینکه حضور وی در اتاق منجر به ایجاد شرایط بهتری برای صنعت چاپ خواهد شد، در خصوص تسهیل روند اخذ برگه صنایع برای صنف چاپ به خبرنگار چاپ ونشر توضیح داد: مدتی قبل جلسه ای با آقای علی مهری معاون اقتصادی استاندار داشتم، یکی از مسائل و درخواست هایی که در این دیدار از جانب بنده مطرح شد، این بود که بتوانیم چاپ را پیش از اینکه برای گرفتن برگه صنایع به شعاع ۲۰۰ کیلومتری برود، معاف کنیم.

نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران تصریح کرد: حسن این خواسته – تسهیل روند اخذ برگه صنایع برای صنف چاپ – در صورت عملی شدن آن است که ما بدون جابجایی، در تهران یا اطراف آن مستقر باشیم و به عضویت در صنایع درآییم و بدون شرط از تمامی امتیازاتش نیز بهره مند شویم. امیدوارم این مهم هرچه زودتر رخ دهد.

نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران  همچنین با اشاره به پیگیری مبلغ وام تبصره ۱۸ توضیح داد: از آنجا که در وزارت صمت همیشه ما را صنف محسوب می کردند، مبلغ این وام برای یک چاپخانه دار پنج میلیارد تومان بود؛ اما با پیگیری هایی که انجام شد این مبلغ اکنون سقف کوتاهی ندارد؛ به این معنا که افراد عضو صنایع می توانند از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کنند. تسهیل روند اخذ برگه صنایع برای صنف چاپ

نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران ادامه داد: لازم به ذکر است که بهره این وام طبق جدولی که ارائه شده، از ۱۰ تا ۱۷ درصد است که میانگین آن در نهایت ۱۳ تا ۱۴ درصد می شود. دوستانی که تمایل به دریافت این وام دارند می توانند به اتحادیه مراجعه و درخواست خود را ارائه کنند. این یک اتفاق بزرگ برای صنعت چاپ است.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران در ادامه نسبت به عملکرد برخی از اهالی صنعت چاپ که با انگیزه های غیرمشخص فقط به مانع تراشی مشغول اند، انتقاد کرد و گفت: افرادی هستند که خود را نسل دوم چاپ می دانند که البته درست هم هست اما آنها متاسفانه کورکورانه نسبت به اقداماتی که ما در اتحادیه انجام می دهیم و تماماً به نفع صنعت چاپ است، ایراد می گیرند.

وی  خاطرنشان کرد: آنها از خانواده چاپ هستند اما با مخالفین اتحادیه جلسه می گذارند و حواسشان نیست که موافق ضرر این صنف هستند! یعنی حاضر هستند به خاطر دشمنی با بنده منافع صنف را از بین ببرند. بابت این موضوع و چنین تفکری از سوی این آدم های کوچک متأسف هستم. غیر قابل باور است که شخصی به دلیل ناراحتی حق یا ناحق از بنده حاضر به نابودی حق و حقوق اتحادیه و صنف چاپ باشد. تسهیل روند اخذ برگه صنایع برای صنف چاپ