تولید کاغذ ایرانی موجب رشد تولید و مهار تورم می‌شود

میثم نیلی در گفت‌وگو با خبرنگار کتاب ایرنا، با اشاره به خودکفایی کاغذ در حوزه کتاب درسی، گفت: امروز شاهد گام اول خودکفایی کاغذ هستیم، گام اول خودکفایی توسط دولت و بخش مهمی از نشر کشور برداشته شده است، مسیر ما به گام‌های دیگری نیاز دارد و همت و تلاش طی این مسیر مشاهده می‌شود و اراده انجام آن را در ساختار صنف و صنعت می‌بینیم.

مصرف در حوزه کاغذ تحریر نزدیک به ۲۰۰ هزار تن در سال است، برای رسیدن به آن نقطه باید گام‌های دیگری هم برداشته شود

مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه میزان تولید کاغذ در ایران از پنج هزار تن به ۸۰ هزار تن در سال رسیده است، ادامه داد: مصرف کاغذ کشور بیش از این‌ها است، مصرف در حوزه کاغذ تحریر نزدیک به ۲۰۰ هزار تن در سال است، برای رسیدن به آن نقطه باید گام‌های دیگری هم برداشته شود و همچنین باید کیفیت کاغذ کنونی را ارتقا دهیم.

نیلی تضریح کرد: همت جمعی دولت و هماهنگی تمام ارکان صنعتی، فرهنگی و اقتصادی دولت برای رسیدن به مرز اولیه و برداشتن گام اولیه در جهت خودکفایی مبارک است و نشان دهنده عزم جدی دولت و مردم یعنی بهره‌برداران کاغذ است.

وی با اشاره به انگیزه‌ مدیران نشر کشور برای استفاده از کاغذ ایرانی، توضیح داد: بخش قابل توجهی از مدیران نشر کشور انگیزه‌مند به استفاده از کاغذ ایرانی در تولیدات خود هستند به دو دلیل یکی اینکه عرق ملی دارند، بسیاری از ناشران اینطور فکر می‌کنند و نگاه فرهنگی و جامع و ملی دارند. دلیل دوم تمایل به استفاده از کاغذ ایرانی به دلیل قیمت تمام شده این کاغذ است، زیرا این کاغذ برای ناشران به صرفه است.

قیمت کاغذ ایرانی کمی بیش از نصف قیمت کاغذ خارجی است

مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی درباره قیمت کاغذ ایرانی توضیح داد: قیمت کاغذ ایرانی کمی بیش از نصف قیمت کاغذ خارجی برای ناشران است و خودکفایی در تولید کاغذ مورد نیاز برای کتاب درسی نماد رشد تولید و عامل جلوگیری از افزایش تورم و قیمت برای مصرف کننده است. دوستانی که این زحمت را کشیدند، هر دو شعار امسال (مهار تورم، رشد تولید) را به واقعیت و ملموس شدن نزدیک‌تر کردند.

به گفته او امروز ناشران انگیزه‌مندتر از قبل، برای استفاده از کاغذ ایرانی هستند. طبیعتا هرچه کیفیت کاغذ در این کارخانه و کارخانه‌های دیگری که به این ناوگان می‌پیوندند، بیشتر شود توسعه بازار را به همراه خواهدداشت.