نگین امید شمال

حاصل یک آرزوی دیرین است، کاش من هم می‌توانستم کتاب چاپ کنم…
در کنج کمدها، در گوشه اذهان و یا در سکتوری از یک هارد فرسوده، مجموعه لغات ارزشمندی در معرض به فراموشی سپردن هستند، متونی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در یک پیکار ناجوانمردانه دست به دست هم داده‌اند تا آن‌ها را از پای دربیاورند. موانعی که از خلق یک اثر و متجلی شدن روح هنرمند در یک نبشته منحصر بفرد جلوگیری می‌کنند را اگر بخواهیم تنها نام ببریم مثنوی هفتاد من خواهد شد اما بر آن شدیم تا به قدر وسع بکوشیم و کاری برای فرهنگ و ادبیات پارسی کرده باشیم تا حداقل این فرصت را فراهم آوریم که شایستگان گمنام نیز بتوانند عرصه‌ای برای عرضه خویش داشته باشند و بدون اینکه در این کار دل خویش به دریا فکنند بتوانند با اطمینان و پیش‌بینی، کتاب‌های خویش را چاپ کنند، تا شاید بتوانند سهم آثار سطح پایین ( یا به قول اخوان دوز بازی‌هایی با الفاظ) را پایین بیاورند.

مهم‌ترین عامل، در کسب هر موفقیتی، تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف می‌باشد. هدف‌گذاری مهم‌ترین عامل حرکت و خلق آینده است، هدف‌ها هستند که مقصد و مسیر زندگی فردی و سازمانی را روشن می‌کنند . هدف‌گذاری به‌مثابه ترسیم جاده‌ای برای آینده است تلاشی ارزشمند است که معطوف به هدف باشد، تلاش بی‌هدف پرتاب تیر در تاریکی است یکی از موانع بسیار مهم موفقیت و کامیابی، ناتوانی افراد و سازمان‌ها در تدوین اهداف می‌باشد. آن‌هایی که رؤیایی در ذهن و هدفی بر روی کاغذ نداشته باشند مقصدشان ناکجاآباد خواهد بود . امروزه اهداف بشری، در جوامع، سازمان‌ها، گروه‌ها و واحدهای مختلف سازمان تجلی پیداکرده و هریک از این مجموعه‌های انسانی سعی دارند با هماهنگی و همکاری درونی ، در سایه تداوم زندگی و حیات بشری، بعدی از ابعاد انسان را تحقق بخشند. هر یک از این مجموعه‌های انسانی که در بستر زندگی بشری فعالیت می‌کنند، جملگی دارای اهداف و مأموریت‌هایی هستند که فلسفه وجودی آن‌ها را توجیه می‌کند. رسیدن به کمال و توسعه همه‌جانبه حیات، ازجمله اهداف آرمانی و کلی تمامی این مجموعه‌های انسانی است که در قالب مفاهیم و اصطلاحات مختلف در سازمان‌های مختلف بروز پیدا می‌کند . مأموریت‌ها و اهداف سازمانی در هر مجموعه‌ای برای هدایت عمومی فعالیت‌های سازمان به سمت‌وسوی موردنظر سازمان است. معمولاً این‌گونه اهداف، در سطح رسالت‌ها، مأموریت‌ها و در سطح عملیاتی و کاربردی توسط هدف‌گذاران که در هر سازمانی متناسب بافرهنگ و سبک مدیریت سازمانی می‌تواند متغیر باشند، تعریف می‌گردند. چگونگی و نحوه تعیین اهداف و مأموریت‌های سازمان و سطح اهداف فردی کارکنان ازجمله مسائل مهمی است که می‌تواند نقش بسیار عمده‌ای را در تحقق اهداف سازمانی و درنهایت، موفقیت سازمان ایفا می‌کند.