درخواست ناشران برای دریافت کاغذ ایرانی از ۷ هزار تُن عبور کرد

تهران- ایرنا- با استقبال ناشران برای دریافت کاغذ ایرانی، میزان درخواست‌ها از ۷هزار تُن کاغذ توافق شده با کارخانه کاغذ مازندران عبور کرد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، پس از اعلام فراخوان ثبت نام برای دریافت کاغذ ایرانی و همزمان با درخواست کاهش قیمت از سوی ناشران، تاکنون بیش از ۵۰۰ ناشر درخواست خود را در سامانه توزیع کاغذ ثبت کرده اند که حجم درخواست‌ها بیش از میزان ۷هزار تُن کاغذ توافق شده با کارخانه کاغذ مازندران است.

میزان فعالیت بر اساس کتاب‌های اعلام وصول شده پیش از این در خانه کتاب و ادبیات ایران و حجم درخواست کتاب‌های ثبت شده در سامانه توزیع کاغذ، یکی از شاخص‌های تخصیص کاغذ به ناشران متقاضی است.

لازم به ذکر است کاغذ بر اساس حجم دریافت ماهانه از سوی کارخانه کاغذ مازندران، توزیع خواهدشد و اولویت با ناشرانی است که زودتر ثبت نام کنند.

گفتنی است ناشرانی که با درخواست آنها موافقت شود، ۳۰ درصد هزینه کاغذ اعلامی را واریز و باقی مانده مبلغ را همزمان با صدور حواله کاغذ پرداخت خواهند کرد. ناشرانی که پیش پرداخت اولیه را واریز کنند در اولویت تحویل کاغذ قرار می‌گیرند.

این گزارش می افزاید قیمت‌های اعلام شده در این سامانه به صورت تقریبی بوده و در صورت کاهش قیمت از سوی کارخانه کاغذ مازندران، امکان افزایش تقاضا از سوی ناشران خواهد بود. همچنین قیمت‌ قطعی در زمان صدور حواله اعلام خواهد شد.

قیمت تقریبی اعلام شده برای دریافت کاغذ ایرانی از کارخانه کاغذ مازندران به شرح زیر است:

کاغذ ۷۰ گرمی ۷۰×۱۰۰ قیمت تقریبی هر بند کاغذ تحریر ۷۴۰۰۰۰۰ ریال،
کاغذ ۷۰ گرمی ۹۰×۶۰ قیمت تقریبی هر بند کاغذ تحریر ۵۶۰۰۰۰۰ ریال،
کاغذ ۷۵ گرمی ۷۰×۱۰۰ قیمت تقریبی هر بند کاغذ تحریر ۷۶۰۰۰۰۰ریال،
کاغذ ۷۵ گرمی ۹۰×۶۰ قیمت تقریبی هر بند کاغذ تحریر ۵۹۰۰۰۰۰ ریال،
کاغذ رول ۷۰ گرمی قیمت تقریبی درب کارخانه هر کیلو ۲۶۰۰۰۰ریال (هزینه حمل و نقل و انبارداری تا درب انبار تهران بر عهده خریدار است.)
کاغذ رول ۷۵ گرمی قیمت تقریبی درب کارخانه هر کیلو ۲۵۰۰۰۰ ریال(هزینه حمل و نقل و انبارداری تا درب انبار تهران بر عهده خریدار است.)

با توجه به ضرورت خودکفایی در تولید کاغذ و حمایت از تولید ملی به عنوان راهبردهای اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین استقبال ناشران، ثبت نام برای دریافت کاغذ ایرانی همچنان ادامه خواهد داشت.

ناشران متقاضی خرید کاغذ داخلی پس از مراجعه به سامانه توزیع کاغذ به نشانی paperds.ir صفحه پیش از ثبت‌نام را تکمیل و درخواست خود را ثبت کنند.