سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی آمل از زراعت چوب در ۶۰ هکتار اراضی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران، مهرداد فولاد با اشاره به زراعت چوب در ۶۰ هکتار اراضی این شهرستان، از شناسایی ۷۸ هکتار زمین برای این زراعت خبر داد و گفت: در این راستا ۶۰ هزار نهال رایگان توزیع شد.

او گفت: برای تامین مواد اولیه واحد‌های سلولزی، نئوپان و صنایع چوب و کاغذ استان و صیانت از جنگل و جلوگیری از خروج ارز از کشور برای واردات چوب و حفظ محیط زیست و حفظ خاک و اشتغال و درآمدزایی مردم ضرورت ایجاب می‌کند زراعت چوب در استان توسعه یابد و این زراعت طی ۴ تا ۵ سال به ثمر می‌رسد و کشاورزان می‌توانند با فروش آن سود خوبی داشته باشند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل با بیان اینکه توسعه زراعت چوب به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های جهش تولید این شهرستان مصوب شد، تصریح کرد: زراعت چوب، صنعتی است که هم تولیدکننده از آن سود می‌برد و هم محیط زیست از تخریب در امان می‌ماند و مزایای زراعت چوب در مقایسه با سایر محصولات کشاوزی کاهش هزینه‌های نیروی انسانی و نهاد‌های مورد نیاز از قبیل نیروی کارگری، سم و کود و سایر هزینه‌های مربوط به کاشت، داشت و برداشت و امکان استفاده از پساب‌ها و آب مازاد فاضلاب شهری است.

فولاد خاطرنشان کرد: اهمیت این طرح پس از محدودیت‌های بهره برداری چوب از جنگل‌های شمال کشور در قالب طرح تنفس جنگل با هدف تامین نیاز چوب صنایع داخلی، یکی از اساسی‌ترین موارد پیش شرط اجرای این طرح در یک دوره ۱۰ ساله است.

او با اشاره به اینکه زراعت چوب یکی از بهترین روش‌های تامین نیاز کارخانجات و صنایع چوبی است که از فشار به جنگل‌ها و قطع بی رویه درختان آن جلوگیری خواهد کرد، گفت: اجرای این طرح اشتغال زایی و افزایش درآمد خانوار روستایی و رونق اقتصادی شهرستان را در پی خواهد داشت.