فوجی فیلم از افزایش دو رقمی قیمت پلیت های خود خبر داد

فوجی فیلم امروز اعلام کرد که افزایش دو رقمی قیمت پلیت چاپ افست آلومینیومی خود را از اول ژوئن ۲۰۲۲ اعمال خواهد کرد.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، طی ماه‌های اخیر، فوجی‌فیلم افزایش قیمت آلومینیوم خام، همراه با افزایش قابل توجه هزینه‌های مرتبط با زنجیره تامین لجستیک، سایر مواد خام و البته انرژی را مدیریت کرده است.

فوجی فیلم به طور خستگی ناپذیری برای مدیریت و جذب این هزینه ها تلاش کرده است، با تغییرات زیادی در شیوه های کاری برای بهبود کارایی عملیاتی و به حداقل رساندن تأثیر این هزینه های فزاینده بر مشتریان خود. با این حال، علی‌رغم این تلاش‌ها و هزینه‌های اضافی که به مشتریان منتقل شده است، ادامه عرضه پلیت چاپ افست آلومینیوم بدون افزایش بیشتر امکان‌پذیر نیست.

بنابراین، فوجی فیلم از اول ژوئن ۲۰۲۲ درصد افزایش دو رقمی قیمت پایه پلیت های چاپ افست آلومینیومی خود را اعمال خواهد کرد. اگرچه این افزایش قابل توجهی است، اما اعتقاد فوجی فیلم این است که برای ادامه عرضه پلیت چاپ آلومینیوم به عنوان یک تجارت پایدار، چاره‌ای جز انتخاب این گزینه وجود ندارد.

تاکو اوئنو معاون ارشد Fujifilm Graphic Systems EMEA، می‌گوید: در سطح جهانی، ما همچنان شاهد افزایش بی‌سابقه هزینه‌ها، به‌ویژه لجستیک، انرژی و مواد خام هستیم. با وجود جذب بسیاری از این هزینه ها، چاره ای جز افزایش قیمت پایه پلیت های چاپ آلومینیومی خود نداریم تا بتوانیم یک تجارت پایدار را راه اندازی کنیم. ما می دانیم که انتقال این افزایش قیمت ها به مشتریان ما چالش های دشواری را برای آنها به همراه دارد، اما کسب و کار به سادگی بدون افزایش ها ناپایدار است. ما در این دوره چالش برانگیز به همکاری و حمایت از مشتریان خود ادامه خواهیم داد.»