ماهی هزار تن کاغذ تولید داخل بین مطبوعات و ناشران توزیع می‌شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه کاغذ مورد نیاز مطبوعات و کتاب را با ارز ترجیحی تامین کردیم، گفت: در ماه هزار تن کاغد تولید داخل بین ناشران توزیع می کنیم.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی اسماعیلی در حاشیه جلسه هیئت دولت، اظهار کرد: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد، ما سعی کردیم که قیمت نشر و مطبوعات را کنترل کنیم. ما کاغذ مورد نیاز مطبوعات و کتاب را با ارز ترجیحی تامین کردیم و اکنون واردات انجام شده در حال توزیع است.

وی افزود: همچنین ماهی هزار تن کاغد تولید داخل بین ناشران توزیع می کنیم. در مجموع ناشران از شرایط راضی هستند. مجموعه این اقدامات موجب کنترل قیمت کاغذ می شود ولی این مجموعه هم تابع شرایط کلی اقتصادی است به هر حال کارگر، حمل و نقل و سایر هزینه‌ها وجود دارد، اما ما قیمت پایه را کنترل کرده ایم.

وی ادامه داد: نمی توانم از کاهش قیمت کاغذ صحبت کنم، اما رشد قیمت منطقی خواهد بود. کتابفروشی‌ها و ناشران اکنون در کاربری مسکونی می‌توانند کار خود را انجام دهند که مقاومتی هم در دولت بود و دو بار به رای گذاشته شد،ولی این کار انجام شد. این تصمیم‌گیری برای کاهش هزینه‌ها و مالیات ناشران بود.