نگاهی گذرا به بازار بسته بندی دیجیتال اروپا

بازار بسته‌بندی در اروپا به دلیل سیل مهاجرین و افزایش جمعیت رو به گسترش است و مبدلها از تمامی تکنولوژیهای موجود برای چاپ استفاده می‌کنند.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، بنابر گفته‌ی فرانسوا مارتین، مدیر بخش کسب و کار گرافیکی بازاریابی بین‌المللی شرکت HP:”روندهای کلیدی این بازار عبارتند از افزایش کالاهای روی قفسه‌ها و بخش‌بندی خرد برای پاسخگویی به جمعیت‌های متنوع مصرف‌کنندگان. سالهاست که HP از رشد دورقمی در تعداد صفحاتی که به صورت دیجیتال چاپ می‌شوند بهره می‌برد.”

بازار بسته‌بندی، شامل روشهای چاپ دیجیتال مرتبط با آن، می‌تواند به چهار بخش تقسیم شود: لیبل، بسته‌بندی انعطاف‌پذیر، کارتن‌های تاشو و کارتن‌های موجدار. هر یک از این حوزه‌ها، پویایی‌ها و ویژگیهای خاص خود را دارد.

بازار لیبل اولین بازاری بود که از مزایای چاپ دیجیتال استفاده کرد. بازارهای دیگر نیز هم اکنون همین روش را در پیش گرفته‌اند، اما سرعت و مسیر آنها متفاوت است. بازار لیبل، ۱۰ الی ۱۲ سال است که در زمینه‌ی چاپ دیجیتال روی کارتن موجدار، پیشگام است.