کاهش قیمت در بازارکاغذ / تحریر به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بازگشت

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، قیمت کاغذ تحریر در بازار آزاد همچنان رو به کاهش است،‌ قیمت‌ها حاکی از کاهش بیش از ۲۰۰ هزار تومانی در هر برند کاغذ تحریر دارد،‌ بر این اساس هر بند کاغذ تحریر ۷۰ در ۱۰۰ با گرماژ ۷۰ گرم از بندی یک میلیون و ۵۰ هزار تومان ماه گذشته به بندی یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان رسیده است.

هم‌چنین قیمت هر بند کاغذ تحریر ۶۰ در ۹۰ با گرماژ ۷۰ گرم نیز از بندی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به بندی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

کاهش قیمت تنها به کاغذ تحریر اختصاص نداشته است،‌ بلکه سایر انواع کاغذ از جمله کاغذ A4نیز با کاهش قیمت همراه شده است،‌ کاغذ بالک نیز با کاهش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی مواجه شده و هر بند ۷۰ در ۱۰۰ با گرماژ ۵۵ گرم روسی (نقره‌ای) ۷۷۰ هزار تومان معامله می‌شود.

کاهش قیمت در بازار آزاد کاغذ از یک ماه گذشته در حالی رخ داده که اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به تجار از سوی دولت انجام شده است،‌ کارشناسان بازار این اتفاق را موجب رونق در واردات کاغذ تحریر و کاهش قیمت‌ها دانسته‌اند. هم‌چنین با توجه به اینکه کاغذهای خریداری شده با ارز ۲۸ هزار تومانی در ماه‌های آتی به بازار کاغذ وارد می‌شود،‌ قیمت‌ها باز هم نرخ کاهشی خواهند داشت.

از سوی دیگر تولید کاغذ تحریر در سال گذشته و ورود بخشی از آن به بازار نشر دلیل دیگری بر کاهش قیمت‌ها ذکر شده است، تولیدی که در سال جاری با جدیت بیشتری قرار است دنبال شود. اگرچه موانع و مشکلات همچنان پابرجاست و کارخانه مازندران نیز اعلام کرده در صورت قطعی برق روند تولید در این کارخانه با مشکل جدی مواجه خواهد شد.