کاهش قیمت کاغذ ادامه دارد / منتظر ثبات قیمت باشیم؟

طی هفته‌های گذشته، بهای کاغذ تحریر افزایشی نداشته و این مورد قبلاً توسط کارشناسان بازار پیش‌بینی شده بود. این هفته، قیمت کاغذ تحریر با کاهش ۴۰ هزار تومانی مواجه شده است.

نگاهی به بازار کاغذ و مقوا  نشان می‌دهد که هر بند کاغذ چینی ۷۰ گرمی ۷۰ در ۱۰۰ به قیمت یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و هربند کاغذ چینی ۷۰ گرمی ۶۰ در ۹۰ حدود یک‌میلیون تومان عرضه شده است.

در بازار امروز، اما کاغذ تحریر ۸۰ گرمی بدون هیچ قیمتی عرضه شده و هر بند کاغذ ۷۰ در ۱۰۰ مانند هفته گذشته یک‌میلیون و ۵۷۰ هزار تومان و قیمت کاغذ سایز ۶۰ در ۹۰ نیز یک‌میلیون و ۴۶۰ هزار تومان موجود است.

ثبات در بازار سایر کاغذها نیز وجود دارد و کاغذ گلاسه ۹۰ گرمی ۷۰ در ۱۰۰ نیز کیلویی ۵۳۰ هزار تومان، ۱۲۸ گرمی کیلویی ۵۲۰ هزار تومان، ۲۵۰ گرمی کیلویی ۵۲۰ هزار تومان و ۳۰۰ گرمی کیلویی ۵۱۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.

همچنین مقوای پشت طوسی شیت ۳۵۰ گرمی نیز کیلویی ۲۹۰ هزار تومان، ۱۸۰ گرمی کیلویی ۳۱۴ هزار تومان، ۲۳۰ گرمی کیلویی ۲۹۸ هزار تومان و ۲۵۰ گرمی کیلویی ۲۹۰ هزار تومان در بازار عرضه شده است.

بازار سایر ملزومات حوزه چاپ و نشر نیز تغییرات زیادی نداشته هرکیلو مرکب گلاسه خارجی حدود ۳۱۰ تا ۳۲۰ هزار تومان، هر کیلو مرکب گلاسه ایرانی رنگی ۲۹۰ هزار تومان و هر کیلو مرکب گلاسه مشکی ۲۳۵ هزار تومان، هرکیلو مرکب تحریر رنگی ایرانی، ۲۲۵ هزار تومان و هرکیلو مرکب تحریر مشکی ایرانی نیز به قیمت ۱۸۶ هزار تومان در بازار عرضه شده است.

بهای هر گالن الکل ایزوپروپیل حدود ۹۵ هزار تومان، هرکیلو چسب سرد ایرانی حدود ۱۱۰ هزار تومان و چسب گرم، کیلویی ۲۵۰ هزار تومان، همچنین زینک دو ورقی چینی حدود ۸۵ هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است.