کیفیت کاغذ تولید داخلی از مشابه‌های خارجی بهتر است/ تامین نیاز کاغذ توسط تولید داخلی تا سال آینده

تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اهمیت همکاری میان وزارتخانه‌ها در دولت، اعلام کرد: در صورت همکاری میان بخش‌های مختلف می‌توانیم تا سال آینده تمام نیازهای کاغذ را در حوزه کتاب درسی، نشریات و کتاب‌های عمومی تامین کنیم.

محمدمهدی اسماعیلی درباره توانایی دولت در تامین کاغذ مورد نیاز ناشران به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در مورد کاغذ برای کوتاه مدت توانستیم با کمک ویژه ریاست جمهوری و معاون اول، واردات را با ارز ارزان انجام بدهیم، محموله‌های کاغذ وارد شده‌است و به نظرم توزیع این کاغذها می‌تواند بازار را به ثبات قیمت برساند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از وزیر صمت خواهش کردم تا نظارت بیشتری بر بازار داشته‌باشد تا در نتیجه آن ناشران دچار موضوع گرانی کاغذ نشوند؛ زیرا این مساله فعالیت آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته دراین بخش هم اقداماتی انجام شده‌است تا نظارت بر بازار با توجه بیشتری انجام شود.

تولیدات داخلی قیمت مناسبی دارند

به گفته اسماعیلی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقدامات برای افزایش تولید داخلی کاغذ این است که با راه‌اندازی بخش‌های جدید و تقویت بخش‌های قدیمی برای تولید کاغذ داخلی اقدام شود؛ تا در نتیجه این اقدامات سال آینده بتوانیم تمام نیازهای کاغذ را در حوزه کتاب درسی، نشریات و کتاب‌های عمومی تامین کنیم. تا این لحظه افق روشنی در این حوزه داریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: زمانی که کاغذ تولید داخلی داشته‌باشد، به صورت طبیعی قیمتی کمتر از حوزه واردات خواهدداشت. تولیدات داخلی قیمت مناسبی دارند و با اینکه همه همیشه نگران قیمت تولیدات داخلی بودند، اما کاغذ در ایران با کیفیت مناسب تولید می‌شود، تا جایی که قیمت کاغذ تولید ملی از بسیاری از موارد مشابه خارجی هم بهتر است.