۶۷ درصد کاغذ کتاب‌های درسی ایرانی می‌شود

۶۷ درصد کاغذ کتاب‌های درسی ایرانی می‌شودبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: طبق این تفاهم نامه ۳۰ هزار تن از ۴۵ هزار تن کاغذ مصرفی کتاب‌های درسی همه مقاطع تحصیلی را شرکت چوب و کاغذ مازندران تامین می‌کند و این کاغذ‌ها باید ۷۰ درصد کیفیت کاغذ‌های خارجی را داشته باشند.
محمد علوی تبار افزود: تولید و چاپ ۱۴۷ میلیون جلد کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ از شهریور امسال با کاغذ‌های ایرانی آغاز می‌شود و تا تیرماه سال آینده در دو شرکت افست و چاپ و نشر ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: استفاده از کاغذ‌های ایرانی و کاهش ارز ترجیحی کتاب‌های درسی، ۶۰ میلیارد تومان صرفه جویی ارزی خواهد داشت و موجب کاهش قیمت کتاب‌های درسی می‌شود.
علوی تبار یاد آور شد: طبق این تفاهم نامه شرکت چوب و کاغذ مازندران متعهد است حداقل استاندارد‌های لازم برای تهیه کاغذ مناسب کتاب‌های درسی را رعایت کند.
همچنین کارگروهی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و شرکت چوب و کاغذ مازندران تشکیل شده است که کیفیت کاغذ‌های ارسالی را در هر مرحله بررسی و گزارش می‌کند و در صورتی که کاغذ مناسب نباشد به شرکت بازگردانده خواهد شد.
برای خرید کاغذ‌های ایرانی کتاب‌های درسی بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.