آغاز عملیات اجرایی واحد تولید کاغذ در خرامه استان فارس

وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به استان فارس در مراسم آغاز عملیات اجرایی شرکت گسترش کاغذ سبز خرامه حضور یافت.

به گزارش شاتا، رضا رحمانی امروز دوشنبه در سفری یکروزه به استان فارس در مراسم آغاز عملیات اجرایی شرکت گسترش کاغذ سبز خرامه حضور یافت.

این شرکت با سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد ریال، ظرفیت تولید سالانه ۲۰ هزار تن کاغذ از کربنات کلسیم دارد.

با بهره برداری از شرکت گسترش کاغذ سبز خرامه در سال ۱۳۹۹ برای ۲۰۱ نفر اشتغال ایجاد می شود.