صنعت چاپ می‌تواند کشور را از صادرات نفتی بی‌نیاز کند

اصفهان نماینده تشکل‌های صنعت چاپ و مصرف کنندگان کشور گفت: صنعت چاپ این ظرفیت را دارد تا کشور را از صادرات نفتی و معدنی و اقتصاد تک محصولی بی‌نیاز کند.

غلامرضا شجاع، در حاشیه دومین نمایشگاه کسب و کار استان اصفهان با حضور در غرفه ایسنا با بیان اینکه صنعت چاپ یک صنعتِ گران بوده که نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارد، اظهار کرد: این صنعت نیازمند تخصص و نگاه ویژه دولت است. صنعت چاپ جایگاه ویژه‌ای در کشورهای مطرح و توسعه یافته دنیا دارد، اما در ایران به صنعت چاپ توجه ویژه نشده، به طوری که جایگاه آن در حد یک صنف نیست.

وی افزود: اگر دولت و مسئولان خواهان آن هستند که کشور به خودکفایی غیرنفتی برسد و در بخش صادرات موفق عمل کند باید به صنعت چاپ نگاه ویژه داشته باشند و در این صنعت سرمایه‌گذاری قابل توجه کنند.

نماینده تشکل‌های صنعت چاپ و مصرف کنندگان کشور تصریح کرد: صنعت چاپ به‌عنوان یک صنعت پیش‌برنده، تکمیل کننده و شناساننده می‌تواند تمام صنایع را روبه جلو ببرد.

شجاع با بیان اینکه هیچ صنعتی را در جهان پیدا نمی‌کنید که بی نیاز از صنعت چاپ باشد، گفت: در تولید بیشتر محصولات از صنعت چاپ باید بهره برد. صنعت چاپ در صنعت پزشکی، هواپیماسازی، موشک‌سازی و خودروسازی کاربرد زیادی دارد. برای مثال ۲۵ درصد قطعات یک خودرو نیازمند صنعت چاپ است. بنابراین این تلقی که صنعت چاپ فقط در روزنامه و حوزه نوشتاری کاربرد دارد، تلقی اشتباهی است، چرا که کمتر از ۷ درصد صنعت چاپ صرف حوزه نشر و مطبوعات می‌شود و ۹۳ درصد آن مربوط به صنعت چاپِ تجاری است.

وی افزود: امروز بسیاری از لوازم پزشکی در کشور تولید می‌شود. برای مثال با استفاده از صنعت چاپ مشخص می‌شود که یک سُرنگ، چند سی سی ظرفیت دارد و اگر چاپ مورد نظر روی سرنگ نباشد آن سرنگ بی‌مصرف است و در دنیای امروز ارتباط بین مشتری و کالا را صنعت چاپ و بسته بندی تعیین می‌کند.

نماینده تشکل‌های صنعت چاپ و مصرف کنندگان کشور ادامه داد: صنعتی به این وسعت و بزرگی جایگاه خاصی در کشور ندارد. برای مثال جایگاه صنعت چاپ در انگلستان از نظر گردش مالی و اشتغالزایی، پنجم است و چنین کشورهایی دریافته‌اند که هیچ صنعتی بدون صنعت چاپ تکمیل نمی‌شود.

شجاع گفت: اگر به اشیا اطراف خود دقت کنید متوجه می شوید که روی تمام این اشیا از صنعت چاپ  بهره گرفته شده است. اگر دولت اعتقاد دارد که باید چشم خود را روی صادرات نفتی و معدنی ببندیم باید از صنعت چاپ حمایت همه جانبه کند.

نماینده تشکل‌های صنعت چاپ و مصرف کنندگان کشور خاطرنشان کرد: زمانی در آمریکا صنعت چاپ بعد از صنعت اسلحه‌سازی و کشاورزی در جایگاه سوم از نظر گردش مالی قرار داشته است، اما در ایران جایگاه این صنعت در قالب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شده است که البته امیدواریم در دولت سیزدهم این نگاه به صنعت چاپ تغییر کند، چراکه بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند این صنعت را متحول کند.