نانو چاپ

نانو چاپ

شرکت “Molecular Imprints Inc”، اعلام کرد که موفق به ارائه روشی برای ساخت حسگرهای لمسی با هزینه پایین شده است. در این روش از ساختار شبکه ای فلزی حفره دار که بر پایه فناوری نانو می باشد استفاده شده است. یکی از مزایای این روش جدید آن است که محدودیت پهنای خطوط در طراحی برداشته شده و با این درجه آزادی در طراحی حسگر، می توان محدودیت های موجود در ایجاد طول، عرض و ارتفاع دلخواه را در طراحی برداشت. صنعت تولید نمایشگر برای تولید محصولات ارزان قیمت و کارا گام های بلندی را برداشته است.