پسماند چاپخانه ها ۲۰۰ هزارتن درسال!

با توجه به تعدد واحدهای چاپی در ایران، و عدم اشراف قانون گزاران و ضابطین بر این صنعت، تولید پسماندهای صنعتی از جمله کاغذهای باطله و مرکبها و حلالهای حاوی سموم از مشکلات مهم صنعت چاپ ایران است.

به گزار آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود ۲۰۰ هزار تن از پسماندهای صنعتی چاپ در سال در ایران تولید می‌شود.
با توجه به اینکه این پسماندها قابلیت بازیافت و استفاده مجدد را دارند، برخی شرکت‌ها به فرآیند بازیافت آنها پرداخته و از آنها برای تولید مواد بازیافتی استفاده می‌کنند. با این حال، هنوز بسیاری از پسماندهای صنعت چاپ بخصوس در چاپخای صنعتی به صورت غیرقانونی در محیط زیست رها می‌شوند و باعث آلودگی هوا، آب و خاک می‌شوند.
در این زمینه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه‌هایی برای کنترل و مدیریت پسماندهای صنعتی چاپ در کشور دارد و برخی از شرکت‌ها نیز در حال اجرای برنامه‌های مشابه خود هستند. با این حال، باید توجه داشت که بهبود وضعیت مدیریت پسماندهای صنعتی چاپ به دلیل پیچیدگی فرآیند بازیافت و مدیریت آنها، نیازمند همکاری بین مختلف نهادهای دولتی و خصوصی و همچنین اطلاع‌رسانی مناسب به عموم مردم است.
عدم تخصص متولی دولتی صنعت چاپ و کم کاری تشکل های تخصصی از یک سو و نبود سیاست گزاری صحیح و دانش کافی از ابتدا واردات و تهیه ملزومات مصرفی باعث شده صنعت چاپ در این بخش نیز با فرایند بین المللی فاصله پیدا کند که این موضوع نقش بسیار تعیین کننده ایی در صادرات این صنعت خواهد داشت.