رشد ۷.۷ درصدی تولید شرکتهای صنعتی بورسی در دی‌ماه

رشد ۷.۷ درصدی تولید شرکتهای صنعتی بورسی در دی‌ماه

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد تولید ۷.۷ درصدی ۲۸۰ شرکت صنعتی در دی‌ماه در همسنجی با پارسال، وزارت صمت را به تحقق وعده رشد هشت درصدی صنعت امیدوار کرد.

به گزارش بازار، امید قالیباف افزود: گزارش شرکت های صنعتی بورسی از صورت های مالی این شرکت ها در سامانه کدال استخراج می شود که عملکرد نیمی از تولید صنعتی را به دقت اندازه گیری می کند و گزارش مرکز آمار ایران نیز روند رشد تولید بخش صنعت را تایید می کند.

وی با اشاره به رشد تولید صنعت خودروسازی و قطعات در دی‌ماه امسال نسبت به دی‌ماه سال قبل به میزان ۲۸.۸درصد گفت: رشد تولید خودرو در سه ماه گذشته در بین سایر بخش های اقتصادی رکورد دار بوده است.

سخنگوی وزارت صمت به رشد ۲۵.۱ درصدی صنایع غذایی در دی‌ماه نسبت به ماه قبل اشاره کرد و گفت: هرچند در مجموع رشد تولید در صنایع غذایی منفی است، اما در دی‌ماه شاهد بهبود قابل توجه رشد در این حوزه هستیم.

قالیباف از رشد منسوجات به میزان ۱۸.۳ درصد و محصولات فلزی به میزان ۹.۸ درصد در دی‌ماه امسال نسبت به سال قبل به عنوان رتبه های دوم و سوم بالاترین رشد پس از صنعت خودرو و قطعات خبر داد.

وی رشد موجودی انبار صنایع بورسی را در دی‌ماه (نسبت به دیماه سال قبل) منفی ۴.۳ درصد اعلام کرد که این شاخص برای خودروسازی و قطعات منفی ۳۳.۹ درصد است.

قالیباف در خصوص تورم تولید در فصل پاییز نیز گفت: بنابر گزارش مرکز آمار ایران، شاخص تورم تولید در فصل پاییز ۴.۳ درصد بود که ۶.۶ درصد نسبت به فصل تابستان افزایش نشان می دهد. همچنین متوسط تورم تولید سالانه نیز در پاییز به ۳۴.۴ درصد رسیده که نسبت به تورم مصرف کننده در دیماه که ۴۶.۳ درصد اعلام شد ۱۲ واحد درصد کمتر است.

سخنگوی وزارت صمت بیان‌داشت: گزارش شرکت های صنعتی بورسی نشان می دهد رشد شرکت های کوچک در دی‌ماه از رشد شرکت های بزرگ پیشی گرفته است.