ارتقا توان تولیدی و خدماتی کشور با حمایت‌ از کالاهای ایرانی

هیات وزیران به استناد ماده «۹» قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع بند «پ» ماده «۴» قانون جهش تولید دانش بنیان؛ آیین‌نامه اجرایی آن را مصوب کرد.

به گزارش بازار، شرکت‌های متقاضی در این آیین نامه شامل شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات می‌شوند. همچنین در این آیین‌نامه؛ دستگاه‎‌های اجرایی موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان طرف قرارداد با شرکت متقاضی را هم با نام دستگاه کارفرما منظور شده‌اند.

در این آیین‌نامه تاکید شده است که مطالبات قطعی شده شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی باید از دستگاه کارفرما با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به تایید ذی حساب مدیر مالی در دستگاه کارفرمای فاقد ذی‌حساب و رییس دستگاه کارفرما رسیده باشد.

دستگاه پذیرنده که شامل دستگاه‌های کارفرمایی می‌شوند نیز مکلفند در قالب قراردادهای مربوط به فرآیند مربوط به ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار مطالبات قطعی شده شرکت‌های متقاضی را به عنوان تضمین معتبر بپذیرند. همچنین دستگاه‌های پذیرنده موظفند در صورت درخواست شرکت‌های متقاضی؛ مطالبات قطعی شده آن‌ها را که مربوط به قراردادهای خود یا دستگاه‌های کارفرمایی دیگر است را به عنوان تضمین معتبر در قراردادهای خود، موضوع مواد ۵ تا ۹ آیین نامه تضمین معاملات دولتی بپذیرد.

بنا بر اعلام مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دستگاه‌های کارفرما موظفند ضمن تکمیل کاربرگ پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، به همان میزان مطالبات قطعی شده شرکت متقاضی که به عنوان تضمین معتبر مورد استفاده قرار گرفته است، مطالبات آن شرکت را در قرارداد خود در زمان انجام تعهدات مسدود کند.

در صورتی که میزان مطالبات قطعی شده شرکت متقاضی از مبلغ تضامین معتبر مورد نظر کمتر باشد لازم است متقاضی صرفا معادل کسری مطالبات ضمانتانه معتبر ارائه کند.