افزایش چشمگیر صادرات چاپ در مصر

احمد جابر، معاون شورای صادرات چاپ، بسته بندی، کاغذ، آثار ادبی و هنری مصر گفت: علیرغم همه چالش های پیش روی صنعت، صادرات چاپ را افزایش داده است.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، جابر با بیان اینکه بخش چاپ تا اکتبر ۲۰۲۱ حدود ۷۷۳.۹۹ میلیون دلار در مقایسه با ۵۱۸.۷۳ میلیون دلار تا اکتبر ۲۰۲۰ افزایش صادرات داشته است، تاکید کرد: این روند روبه رشد تا پایان سال افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه تمرکز صنعت چاپ مصر بر صادرات خواهد بود و تلاش برای رسیدن به هدف رویایی ۱۰۰ میلیارد دلاری است. همه ابتکارات برای حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان، به ویژه صنعت تولید داخلی برنامه ریزی شده است.

صادرات کتاب و نشریات مصر ۴۲ درصد افزایش یافته و تا اکتبر ۲۰۲۱ به ۱۳.۳۵ میلیون دلار رسیده است، در مقایسه با ۹.۴۱ میلیون دلار برای مدت مشابه در سال ۲۰۲۰ است. پس از جنگ سوریه و ویرانی چاپخانه های این کشور مصر یک برنامه ریزی بسیار گسترده برای جذب بازار آفریقا در دستور کار قرار داد که اکنون روند بسیار خوبی را در پیش گرفته است.