بازدید هیئت سرپرستی موسسه اعتباری کاسپین از مجتمع چاپ و بسته بندی نگین امیدشمال جلین

جتمع چاپ و بسته بندی نگین امیدشمال جلین روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ میزبان جناب آقای صادقی، ریاست محترم هیئت سرپرستی موسسه اعتباری کاسپین بود.

در این بازدید جناب آقای صادقی با توانمندیها و دستگاه ها نگین امیدشمال آشنا شدند و نظرات خود را جهت هر چه بهتر شدن روند سازمانی اعلام کردند.
لازم به ذکر است آقایان نبی الله کشوری و محمدمرادبیگی معاونین محترم هیئت سرپرستی موسسه اعتباری کاسپین ایشان را همراهی می کردند.