بازدید هیات تجاری اتحادیه صادرکنندگان به نمایشگاه چاپ و بسته بندی میلان

اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته بندی ایران در راستای برنامه های تحقیقاتی خود هیات تجاری به نمایشگاه print 4 all میلان اعزام کرد.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، نمایشگاه print4all ایتالیا امروز صبح افتتاح شد و از ایران هیات تجاری اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته بندی در این نمایشگاه حضور یافته است.
بر اساس اعلام روابط عمومی اتحادیه، بررسی و آشنایی با تکنولوژی های مدرن، آشنایی با تامین کنندگان مواد اولیه صنایع چاپ و بسته بندی ، بررسی پتانسیلهای صادراتی از جمله فعالیتهای هیات تجاری اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی در نمایشگاه چاپ و بسته بندی میلان ایتالیا است.
افزایش آگاهی، شناخت و آشنایی از رقبا بازار، افزایش مشارکت و همکاری، شناسایی مشتریان بالفعل و بالقوه، امکان مقایسه دقیق توانمندی ها داخل و نیاز بازار بین المللی، آشنایی با انجمن ها و تشکلهای همگن از جمله دستاوردهای حضور یک هیات تجاری کار بلد در نمایشگاه ای بین المللی است.
اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته بندی ایران طی کمتر از یک ماه کاری ابتدای سال ۱۴۰۱ دو دوره آموزشی در ایران که شامل سه نسشت تخصصی بمناسبت هفته گرافیک در همکاری با دانشگاه الزهرا و برگزاری دوره آموزش بازایابی صادراتی در همکاری با دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتاق بازرگانی تهران و برپایی یک دوره آموزشی در شهر دبی با سخنرانان برتر صنایع بسته بندی جهان با عنوان آخرین فناوری های صنعت بست بندی و همچنین اقدام به اعزام یک هیات تجاری به نمایشگاه چاپ و بسته بندی میلان ایتالیا و برپایی ششیمن پایون ملی صنعت چاپ و بسته بندی ایران در نمایشگاه دبی نموده است.