بهترین چاپ پوستر در چاپخانه هنر

چاپ پوستر در صنعت چاپ هنوز باوجود گذشت سالها از زمان پیدایش در دهه ۱۸۰۰ هنوز جوان است و راه برای پیشرفت و تکامل آن باز است. این وسیله تبلیغاتی مؤثر امروزه یکی از ابزارهای مهم جهت انتقال مفاهیم و پیامها است که در صورت استفاده درست بسیار به رونق انواع کسبوکارها کمک میکند.

در چاپ پوستر از رنگها و تصاویر جذاب استفاده میشود که میتواند سبب شود نسبت به بعضی از انواع تبلیغات کاغذی گرانتر باشد؛ اما تا تأثیر نگذارید نمیتوانید مشتریان خود را جذب و حفظ کنید.

چاپ پوستر را در ادامه مبحث قبلی با معرفی سایر انواع پوستر ادامه میدهیم:

*پوستر فیلم نیز توانسته است سهم زیادی را در چاپ پوستر به خود اختصاص دهد. درودیوار شهر و در سردر سینماها با انواع پوسترها فیلمها روبرو هستید؛ تصاویر بازیگران و صحنهای از یک فیلم که سعی در تشویق شما برای تماشای فیلم دارند. این سبک از تبلیغ نسبت به استفاده از پخش تیزر فیلم در رسانهها بسیار ارزانتر است، قصد از چاپ پوستر فیلم فروش بلیط سینما است؛ بنابراین کاملاً مشخص است این نوع پوستر نیز تبلیغاتی محسوب میشود.

گاهی پوسترهایی که هرکدام بخشی از تصاویر خاص و یا جلوههای ویژه یک فیلم را در برمیگیرند و نشان از روایت جذاب یک فیلم دارند بهاندازه نام بردن بازیگران محبوب برای مخاطب جذاب است؛ اگرچه طراحی پوستری که تصاویر بازیگران را دارد راحتتر است و مخاطب را میتواند به سینما بکشد.

*پیامهای انگیزشی و تلقینی نیز سهم خاصی را در چاپ پوستر برای خود اختصاص دادهاند؛ اگرچه قصد تبلیغات ندارند؛ اما با همان انتقال پیام با استفاده از تصاویر میتوانند ایده و فرهنگ خاصی را در جامعه گسترش دهند، این نوع از پوسترها بهترین وسیله برای کسانی هستند که میخواهند افکار یک جامعه و یا یک نسل را شستوشو دهند. اگر دقت کنید بارها میبینید؛ جملات ساده و عمیق از قول شخص خاص و بانفوذ و یا متفکر معروف که رفتهرفته تبدیل به سخنان شما میشوند و به دنبال آن فکر شمارا شکل میدهند و درنهایت اگر ادامه یابند میتوانند افعال شمارا رنگی دیگر بدهند. چاپ پوستر انگیزشی بهترین راه برای تصاحب افکار افراد در یک جامعه است که نسبت به بقیه پوسترها با سهولت بیشتری نفوذ میکنند و محبوبترند.

معرفی انواع پوستر در اینجا به پایان رسید؛ اما چاپ پوستر بهعنوان یک هنر تجاری به بررسی بیشتری نیاز دارد، لذا در ادامه مبحث لازم دیدیم به مسئله مهم طراحی پوستر بپردازیم، اگرچه در هنر همیشه خلاقیت مرزها را میشکند.
نکات مهم در طراحی و چاپ پوستر

چاپ پوستر اگر کپیبرداری از بقیه پوسترها باشد بدون اینکه طراح جسارت به خرج دهد و کلیشهها را بشکند تأثیرگذاری خود را از دست میدهد. شاید راز موفقیت بعضی از کسبوکارها در میان رقبا همین نوآوری باشد که در تبلیغات به آن روی می¬آورند.

-اگر در ابتدای راه هستید و تصمیم دارید کارتان را با استفاده از چاپ پوستر معرفی کنید در ابتدای کار به ماهیت کسبوکار خود توجه کنید. کارهای کودکان ماهیت شاد و رنگارنگ دارند؛ بنابراین صرفنظر از اینکه پوستر تبلیغاتی است یا آموزشی و یا انگیزشی و یا پوستر فیلم رنگهای شاد برای آن انتخاب کنید؛ بنابراین در درجه اول باید برای رنگ غالب و زمینه پوستر خود فکری کنید و با توجه به سلایق مخاطبان خاص خود و ماهیت کار تصمیم خود را بگیرید.

– چاپ پوستر نیز نظم میخواهد، در عین خلاقیت و نوآوری هم نظم لازم است. ترکیب تصویر و متن بدون رعایت اصولی که مخاطب را به دنبال خود بکشد و در همان نگاه اول برای او در یک قالب بگنجد، حرف ناقص خواهد زد.

– قرار نیست با حذف تبلیغات و یا کم کردن آنها خود را کم¬کم از ذهن مخاطبان حذف کنیم. اگر هزینه تبلیغات و چاپ پوستر در شرایط فعلی بالا است بهجای حذف چاپ پوستر و یا کاهش تیراژ آن میتوان با استفاده از پوستر تکرنگ و یا ترکیب سیاهوسفید با چاشنی خلاقیت یکی از تأثیرگذارترین پوسترها را خلق کنیم. انعطافپذیری در طراحی خود یکی از طلاییترین کلیدها است.

-پوسترها را شلوغ نکنید لازم نیست کل صفحهها را از نقش و نگار و متن پرکنید. حرف اصلی را بزنید غیر از حرف اصلی بقیه تصویر و علائم و حرفهای اضافی را در هنگام چاپ پوستر حذف کنید.

– در خود تصاویر هم مقدم و مؤخر وجود دارد؛ شیب تصاویر رو طوری در نظر بگیرید که بر روی قسمت اصلی تمرکز وجود داشته باشد.

– در چاپ پوستر میتوانید با کمک لایه گذاری عمق ایجاد کنید و یک پوستر زیبا و بینظیر خلق کنید.

-شوخ طبیعی هم در بسیاری از پوسترها توجه بیننده را جلب میکند. ما همه خندیدن را دوست داریم و حرفهای شوخی را در اکثر اوقات جدیتر از سخنان جدی میپذیریم.

-استفاده از تصاویر مرسوم را همه انجام میدهند برای خلق پوستر خلاقانه از به کار بردن تصاویری که مرسوم نیستند، فونتهای عجیب و اشکال هندسی نترسید شما در حال خلق یک اثر هنری تجاری هستید.

-در انتخاب ترکیب پوستر به ابعاد چاپ پوستر توجه کنید؛ درست است بهطورمعمول عمودی هستند؛ اما در خلاقیت دست شما باز است طرحی بزنید که فکر میکنید اکثر مخاطبان را همراه خواهد کرد. خود را محصور قواعد مرسوم نکنید.
هزینه چاپ پوسترهای متنوع و جدید

چاپ پوستر به طبع هزینهبر است؛ اما تبلیغات سرمایهگذاری است نه هزینه؛ بنابراین در هنگام امادهسازی پوستر به ابعاد مختلف آن بیندیشید. باید در هرکجایی که در معرض دید خریداران و یا مخاطبان اصلی شما قرار میگیرد بتوانید نصب کنید. لازمه این کار داشتن اطلاعات درست درباره مخاطبان اصلی و شناسایی مکانهای پرتردد آنها است.

بر اساس تعداد مکانها سفارش پوستر بدهید. همانطور که گفته شد برای کاهش هزینه میتوانید از تکرنگ استفاده نمایید.

کاغذ پوستر برای داشتن کیفیت مناسب باید گرماژ بالاتری نسبت به محصولات چاپی مانند تراکت و بروشور داشته باشد.

در انتخاب روش چاپ؛ افست رنگها را بهتر و طبیعیتر چاپ میکند، البته تعداد سفارش اهمیت بالایی دارد، افست چاپ مناسب تیراژ بالا است.

به زمان هم دقت کنید؛ زیرا افست زمانبر است. در اوایل کار چاپ پوستر از روش لیتوگرافی استفاده میشد؛ اما اکنون بهغیراز افست چاپ دیجیتال هم در زمانهای محدود اگر با دستگاههای مناسب انجام شود و کارتان تکرنگ باشد مانند چاپ افست میتواند کار خوبی تحویل شما بدهد.

سعی کنید چاپخانه خوب و حرفه¬ای و منصفی پیدا کنید که بتوانید مجموعه محصولات چاپی خود را به آنها بسپارید، مجموعه محصولات چاپی همخوان و همصدا و همراستا مؤثرتر است.

باور کنید پوستر خوب تأثیرگذار، سرمایهگذاری عالی برای کسبوکارتان است.