تجمیع چاپخانه های کوچک، ویروس کرونا وصنعت چاپ لبیل

سالهاست که در ایران بحث واحدهای چاپی بزرگ و مجهز در برابر واحدهای کوچک چاپ مطرح است و همواره اهالی و دست اندر کاران درپی یافتن راهکاری برای خروج از این بحران مدت دار و مخرب هستند.

آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، با شیوع و پاندمی ویروس کرونا اکنون بیشتر از همیشه واحدهای چاپی کوچک در معرض انقراض کامل قرار دارند؛ روندی که باعش خورج و هدر رفت سرمایه های انسانی و مالی بسیاری می گردد و تاثیر مستقیمی بر سرانه درآمد کشور، اشتغالزایی و… خواهد داشت.

از یک سو تمرکز دولت بر اخذ مالیات و مالیات بر ارزش افزود، بیمه وبی توجه ایی به صنعت چاپ و از سوی دیگر سکون، کهولت و عدم وجود یک تشکل صنفی مدرن و موجه ،هروز این واحدهای کوچک را بسوی پرتگاه تعطیلی و ورشکستگی سوق می دهد.

اما نکته و بزنگاه این روند با شیوع کرونا و اهمیت بیش از پیش جامعه بشری به بسته بندی می تواند طرحی نو برای این واحدها دراندازد. بخش چاپ لیبل که اکنون از رونق بسیار زیادی در کشور برخوردار است می تواند بستری مهیا برای تجمیع و سرمایه گذاری چاپخانه های کوچک شود و یک کسب وکار مناسب با نیرو و تخصص مناسب را گرد هم آورد.

با کنار هم قرار گرفتن واحدهای چاپی کوچک با توجه به شناخت این گروه ها می توان بحث بازرایابی، بازاریابی دیجیتال، ارتقاء کیفیت در تولیدی ، برنامه ریزی برای کاهش هزینه و رویدادهایی از این سبک برای آنها مهیا گردد.

این بستر مناسب با توسعه تولید کنندگان کاغذ و فیلم های پشت چسب دار، حضور و فعالیت قابل توجه نمایندگی های برترین ماشین آلات چاپ لیبل در ایران، افزایش مشاوران در بخش لیبل برای سرمایه گذاری و از همه مهم تر توسعه و گسترش بازار لیبل ایران با توجه به عدم برابری واحدهای چاپ لیبل با حجم تقاضا، بازار های صادراتی مناسب و مهیای همجوار همه و همه بزنگاهی برای یک تجمیع و سرمایه گذاری مناسب و مجدد در حوزه چاپ بسته بندی را مهیا نموده است.

بی شک با مطالعه دقیق و تجمیع سرمایه چاپخانه های کوچک و حضور سرمایه گذاران این امکان فراهم خواهد شد تا جایگاه قابل توجه ایی در این بخش بکر اقتصادی برای فعالین حوزه چاپ و بسته بندی بیش از همیشه مهیا گردد.