حقوق اعضا یا حمایت اتحادیه از چاپخانه های دولتی ؛ مسئله این است

صدها چاپخانه ورشکسته و تعطیل در مقابل رفتار پارادوکسیکال اتحادیه چاپخانه داران تهران آینده تاریک را برای دست اندرکاران و سرمایه گذاران در صنعت چاپ به تصویر می کشد.
آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، سال گذشته خبر ورود چاپخانه ها به بورس که از همان ابتدا مضحک و تکنیکی گوبلزی بود نشان از بازی رسانه ایی و سقوط اتحادیه چاپخانه داران تهران بود.
شاید اکنون با کوه بزرگ مشکلات که هر روز بر ارتفاع آن افزوده می شود کمتر کسی به وعده ها انتخابی این اشخاص فکر کند اما حدود یک سال پیش، پس از انتصاب یک مدیر بدون دانش فنی در حوزه چاپخانه و چاپخانه داری با اخباری فقط در حد خبر بدون کوچکترین خروجی کارآمد و مملوس برای چاپخانه های پایتخت سقوط ، خروج و ورشکستگی چاپخانه ها یکی پس از دیگری بسیار تلخ و کاملا آشکار و مشخص بود.

طی یکسال گذشته صدها چاپخانه ورشکسته و یا تعطیل شدند. این آمار منهای فروش و تغییر شغلها است.( آماری کامل با جزییات توسط آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران در حال تکمیل است)

اتحادیه چاپخانه داران تهران در یک سال گذشته حتی یک سایت اینترنتی ساده برای خود طراحی ننموده و تنها یک کانال موافقین در اپلیکشین واتس اپ و یک پیج اینستاگرامی مخصوص گزارشهای رییس انتصابی برای اطلاع رسانی بازدیدها و میل کردن چاپی و شیرینی تاسیس نموده است. شاید ایجاد پایگاه اینترنتی ساده ترین و در دسترس ترین کار بود که تا کنون انجام نشده.
اما اوج عجایب در برگزاری شتاب زده و بی برنامه جشن روز ملی چاپ با حمایت چاپخانه ایی دولتی در ملک غصبی انتشارات امیر کبیر و در پیک شیوع کرونا بود؛ برخی با اصل این فرایند نا خوشایند مخالف بودند، برخی دعوت شدند و نیامدند، برخی اصلا در محاسبات اتحادیه نیستند و دعوت نمی شوند و …
جالب تر اینکه وقتی اعتراضاتی شد آقای مشاور در یک متن با اغلاط املایی و انشایی برگزاری این آش شوربا را موفق ، بی نظیر ، مقتدرانه و تحسین برانگیز خواند که خبر از اقتدار، همت بالا و برنامه ریزی مدون مسئول انتصابی و بی سواد در حوزه چاپخانه داری اتحادیه دانست!!!

حال سوال چند پرسش مطرح است که پاسخ به آنها بدون شک کمک شایانی به افکار عمومی و جامعه چاپخانه داران تهران خواهد نمود:

➖ چرا کسی از سهم درآمدی اتحادیه چاپخانه داران از سود میلیاردی چندین دوره برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی نمی پرسد؟ درآمدی بسیار هنگفت که سهم اعضای این اتحادیه است

➖آیا اجاره و بدهی گذشته ملک تعاونی چاپخانه داران پرداخت شد؟ و با چه مجوزش در ملک اجاره ایی هزینه نمودید؟

➖چرا اطلاع رسانی از تعداد چاپخانه های وارد شده در بورس اوراق بهادار نمی شود؟ با آن همه سر و صدا که یکسال به راه انداخته بودید

➖کارگروه ملزومات چند تن مرکب یا ملزومات چاپی برای اعضا وارد کرد؟؟ چه خروجی تاکنون داشته؟

➖صدها چاپخانه طی یکسال ورشکست و تعطیل شدند که بزرگترین اتفاق ورشکستگی در تاریخ صنعت چاپ ایران است خروجی شما برای بازدارندگی چه بوده؟

➖ سالها زخم شمشیر چاپخانه ها دولتی بر پیکر بخش خصوصی نقش بسته با این روند آیا اتحادیه حامی چاپخانه های دولتی است؟
اگر نیست چگونه با همکاری و حمایت چاپخانه ایی دولتی در ملکی غصبی جشن آبکی برگزار کرده؟

➖ چرا طی یکسال گذشته پیگیر حقوق قانونی چاپخانه های بخش خصوص در رقابت ناصحیح و ناثواب چاپخانه های دولتی نبودید؟

➖چندین چاپخانه قربانی این رقابت ناسالم و ناثواب شدند و شما چه کردید؟

➖ چندین و چند چاپخانه می توانستند با یک وام کم بهره یا بی بهره از محل در آمد میلیاردی نمایشگاه چاپ و بسته بندی از ورشکستگی و تعطیلی نجات یابند؟ شما چه کردید؟ کدام گزارش مالی منتشر شد؟
و صدها سوال دیگر که در یک جمع بندی طی یکسال گذشته تقریبا یک فاجعه صنعتی در چاپخانه داری رقم زده.

امیدواریم این پرسشها برای آگاه سازی افکارعمومی و اعضا این اتحادیه و جامعه فرهنگی و فهیم صنعت چاپ پاسخ داده شود.