دیدگاه اروپا به بسته بندی های دیجیتالی

رشد چشمگیر صنعت بسته بندی بخصوص در بخش خصوصی سازی بسته ها چاپ و بسته بندی دیجیتال را به چالش بزرگ دعوت کرده است.
به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، بازار بسته‌بندی در اروپا به دلیل افزایش جمعیت رو به گسترش است و مبدل ها از تمامی تکنولوژیهای موجود برای چاپ استفاده می‌کنند.
روندهای کلیدی بازار از افزایش کالاهای روی قفسه‌ها و بخش‌بندی خرد برای پاسخگویی به جمعیت‌های متنوع مصرف‌کنندگان شکل گرفته است.
بازار بسته‌بندی دیجیتال اروپا شامل روشهای چاپ دیجیتال مرتبط با آن، می‌تواند به چهار بخش تقسیم شود: لیبل، بسته‌بندی انعطاف‌پذیر، کارتن‌های تاشو و کارتن‌های مواج.
هر یک از این حوزه‌ها ویژگیها و پویایی‌های خاص خود را در اروپا دارد. بازار لیبل اولین محلی بود که از مزایای چاپ دیجیتال استفاده کرد.
همچنین بازارهای دیگر هم اکنون این مسیر را در پیش گرفته‌اند، اما سرعت و مسیر آنها متفاوت است. بازار لیبل، ۱۰ الی ۱۲ سال است که در زمینه‌ی چاپ دیجیتال روی کارتن موجدار، پیشگام است.همچنین در این بخش توجه ویژه ای به جوهر افشان ها در ماشین های نسل جدید لیبل می شود.
دروپا۲۰۱۶ یکی از بزرگترین نمایشها برای بسته بندی های دیجیتال و ماشین آلات مربوطه خواهد بود، آوردگاهی که اوج تولید مشاین سازان جهان در چاپ و بسته بندی است.