رشد سریع بازار لیبل های اسلیو

شرکت AWA به تازگی یک گزارش پژوهشی در مورد بازار جهانی لیبل اسلیو منتشر کرده است. نکته قابل توجه برای لیبل های اسلیو توجه صنایع مرتبط با چاپ و بسته بندی در مواجه با شیوع کرونا و نحوه استفاده از این نوع لیبل برای مصرف بهداشتی است.

آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، این گزارش وضعیت فعلی بازار جهانی لیبل های اسلیو را تشریح می کند. بر اساس این گزارش بازار لیبل های اسلیو در زمان کم موفق شده موقعیت خود را تثبیت کند و حدود ۱۹ درصد در سراسر جهان رشد کند. این فناوری صنعت لیبل که به بلوغ رسیده است سالانه ۳/۳ درصد رشد می کند. در این میان شرینک اسلیوهای حرارتی حجم بیشتری از این بازار را به خود اختصاص می دهند. بیش از ۸۹ درصد از بازار لیبل های شرینک به شرینک اسلیو تعلق دارد. بیشترین مصرف کننده لیبل های شرینک صنعت آشامیدنی ها است که ۴۹ درصد ا ز این بازار را به خود اختصاص داده است. پس از آن مواد غذایی است که با ۱۶ درصد در مقام دوم قرار دارد.

در سال ۲۰۲۰ که بسیاری از رستوران ها و فروشگاه های مواد غذایی کشورهای آسیایی به خاطر بحران کرونا تعطیل شد صنعت لیبل اسلیو با کاهش تقاضا در این منطقه از جهان روبه رو شد. بیش از ۷۰ درصد از مصرف کنندگان نهایی لیبل های اسلیو در کشورهای آسیایی به صنایع آشامیدنی تعلق دارند. در حالیکه به طور تاریخی کشورهای آسیایی بزرگترین مصرف کنندگان لیبل های اسلیو در جهان هستند، در سال ۲۰۲۰ فروش لیبل اسلیو در این کشورها کاهش پیدا کرد و نرخ رشد آن به ۵/۵ درصد محدود شد.

در این گزارش انواع مواد و سطوح چاپ پذیر برای ابعاد و فرمت های مختلف لیبل اسلیو و همچنین قوانین موجود و چالش های بازیافت این لیبل ها مورد بررسی قرار می گیرد.