روسیه صادرات چوب و چیپس چوب را ممنوع کرد

روسیه یک تامین کننده مهم چوب است و اکنون صادرات چوب به برخی کشورها را ممنوع کرده است. این در درجه اول بر صنعت فنلاند تأثیر می گذارد.

طی مصوبه شماره ۳۱۳ در ۸ مارس ۲۰۲۲، دولت روسیه ممنوعیتی را برای صادرات محصولات چوبی مختلف به طور موقت تا ۳۱ دسامبر اعمال کرد.
مصوبه شماره ۳۱۳ برای کلیه محصولات چوبی با شماره تعرفه گمرکی ۴۴۰۱۲۱ و ۴۴۰۱۲۲ (چیپس چوب)، ۴۴۰۳ (چوب خام) و ۴۴۰۸ (روکش) اعمال می شود.
تعرفه گمرکی شماره ۴۴۰۷ (چوب سوزنی اره شده) هنوز مشمول ممنوعیت نیست.
ممنوعیت صادرات برای ۴۸ کشور که برچسب “غیر دوستانه” دارند اعمال می شود.