صد و پنجاه و سه چاپخانه در تهران تعطیل شده است

این روزها وضعیت صنعت چاپ بخصوص چاپخانه داران خوب نیست، بحث محاسبه مالیاتی، بیمه هزینه های از یک سو و آوار رشد رخ کاغذ و زینک از سوی دیگر روزگار را در این بخش از صنعت دشوار تر نموده است.
آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، صنعت چاپ نوشت: شنیده ها در ماه های اخیر حکایت از تعطیلی چند صد چاپخانه در تهران دارد. علی اصغر شادمانی مدیر و موسس چاپ شادیران که چاپخانه اش در شمار چاپخانه ای تعطیل شده است به نقل از رییس اتحادیه چاپخانه داران ( ایرج استاد علینقی) این تعداد را ۱۵۳ واحد در تهران اعلام می کند.شادذمانی در گفتگو با ماهنامه صنعت چاپ ضمن اظهار تاسف از وضعیت به وجود آمده می گوید: من دور و بر خودم ۳۵ چاپخانه را می شناسم که تعطیل شده اند…
نگاه چاپخانه داران تهران به تشکل صنفی خود یعنی اتحادیه چاپخانه داران تهران است که علی اصغر شادمانی مدیر چاپ شادیران آن را ناتوان از حمایت اعضا می داند.
خرداد ماه پیش رو انتخابات هیات مدیره می تواند بازسازی مهمی در این تشکل بزرگ و مهم ایجاد نماید؛ نکته قابل توجه و مهم این انتخابات تصمیم اعضا در انتخاب است، تصمیمی که تاثیر مستقیم در چهارسال سرنوشت آنها خواهد داشت و با یک انتخاب دقیق ، صحیح و آگاهانه می توان بسیاری از مشکلات را پشت سر گذاشت.