قوانین اتحادیه اروپا برای شرایط زیست محیطی صنعت بسته بندی

سالهاست سازمان Europen نحوه استفاده مالیات بر بسته بندی را بر اساس محیط زیست اعمال می نمود و تجربه نشان میدهد که همه فاکتورهای زیست محیطی راجع به مواد مورد استفاده در صنعت بسته بندی غیرممکن است که مقایسه شود.
وزارت محیط زیست اتحادیه اروپا بهترین نتیجه چند مرحله ایی سیاست و خط مشی قوانین در مدیریت استفاده از مواد ضایعاتی را چندی سالی است که تائید کرده است.
سیاست گذاران این وزاتخانه معتقدند که باید زنجیره عمر زندگی را برای ضایعات در نظر گرفت و قابلیت انحنا را از لحاظ اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی به توازن نزدیک کرد .
نکاتی چون: دوباره بدست آوردن انرژی از ضایعات،محدود کردن یا تخفیف دادن میزان کارآرایی واستعداد بر اساس وضیعت جوی، اعضا که از واردات ضایعات به کشورها جلوگیری نموده و ضایعات داخلی را مدفون نمایند در نشست این وزارتخانه مطرح و تصویب گردید.
همچنین با توافق ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپای مقرر شد تنظیم بسته بندی ها به غیر از ظروف بطری برای حمل نوشیدنیها متحدالشکل شود .
در نتیجه این نشست ، نماینده جامعه اروپا برای برچسب روی بسته بندی ها یی که شامل مواد شیمیایی مهلک باشد ، برچسب نارنجی با تصویر یک شکل لوزی قرمز رنگ انتخاب کرده است .
این برچسب برای مخلوط های مایعی که دارای ماده سمی H۴۰۰ , H۴۱۰ , H۴۱۱ که برای آبزیان و درختان مهلک است در نظر گرفته می شود.
نکته قابل توجه این که در اتحادیه اروپا و جامعه این مطنقه برچسب محصول از بسته بندی آن مهمتر است .