مجوز شرکت‌های دانش بنیان به دلیل کمبود کاغذ صادر نمی‌شود!

وزارت صمت مجوز شرکت های دانش بنیان را به دلیل عدم وجود کاغذ برای چاپ، صادر نمی‌کند.

به گزارش تحریریه، برخی فعالان صنعت و دارندگان شرکت های دانش بنیان مسأله عجیبی را مطرح کرده‌اند که با سکوت عجیب‌تر مسئولان مواجه شده است.

این فعالان تولید و صنعت در تماس با میز کسب و کار تحریریه اعلام کردند که دولت پروانه فعالیت آن ها را با این بهانه که کاغذی که باید مجوز روی آن چاپ شود وارداتی است و مشمول تحریم می‌باشد، انجام نمی‌دهند و مجوز صادر نمی شود. با اینحال به شرکت های دانش بنیان اجازه داده‌اند اقدام به تولید کنند.

این تناقض عجیب معلوم نیست با چه هدفی در جریان است، اما این احتمال وجود دارد که با هدف جلوگیری از معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان طراحی شده باشد تا دست دولت از درآمدهای مالیاتی کوتاه نشود. عدم صدور مجوز فعالیت برای شرکت ها آثار موثر بر سود و زیان آنها دارد. شرکت های فعال در شهرک های صنعتی و مناطق محروم که از ۳ تا ۱۰ سال معافیت مالیاتی دارند، در کنار شرکت های دانش بنیان، از معافیت مالیاتی محروم می شوند.

میز کسب و کار تحریریه آماده انتشار پاسخ مسئولان دولتی است.