مرکب هوبر افزایش قیمت جهانی اعمال کرد

گروه مرکب سازی هوبرقیمت محصولات خود را برای تمام مناطق جهانی افزایش داده است.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، علت این افزایش قیمت افزایش هزینه های مواد خام، حمل و نقل، نیروی کار و انرژی اعلام شده است. افزایش قیمت برای همه بخش‌ها از جمله افست، UV و وب افست و همچنین محصولات فلکسو و گراور اعمال می‌شود و بسته به محصول افزایش قیمت متفاوت خواهد بود.

نمایندگی منطقه ایی مشتریان را در مورد اثرات عینی مطلع خواهند کرد و در هر زمان برای سؤالات در دسترس خواهند بود. سازنده مرکب تاکید می کند که سخت کار می کند تا با استفاده از شبکه عرضه جهانی خود، بررسی سایر روش های تامین منابع و استفاده از مواد خام جایگزین، افزایش قیمت را برای مشتریان به حداقل برساند. با این حال، افزایش قیمت اجتناب ناپذیر است.

هاینر کلوکرز مدیر عامل هوبرگروپ در این ابطه اظهار داشت: وضعیت در بازار مواد خام در حال کاهش نیست و در عوض به بدتر شدن ادامه می‌دهد. صنعت مرکب چاپ به شدت تحت تاثیر افزایش هزینه های حمل و نقل و مواد خام مانند رنگدانه ها، رزین ها یا حلال ها قرار دارد. برای اطمینان از اینکه می‌توانیم در آینده به مشتریان خود محصولات باکیفیت عرضه کنیم، متأسفانه غیرقابل اجتناب است که افزایش هزینه‌های خرید را در قیمت محصولات خود منعکس کنیم.