مزایا و معایب تبلیغات چیست ؟

از مزایا و معایب تبلیغات آگاهی دارید؟ فکر می کنید محصول بسیار خوبی تولید می کنید؟

در واقع هیچ کس تا وقتی که تبلیغات انجام ندهد پاسخ این سوال را نمی داند!

تبلیغات، اگر درست انجام شود می تواند فروش محصولات شما را فراهم آورد که همین امر هم باعث می شود تا فروش شما افزایش یافته و به موفقیت بیش تری در کسب و کارتان دست یابید. اما باید مراقب باشید، زیرا این درمان همه چیز نیست!

در این مقاله شما با لیستی از کارهایی که تبلیغات می تواند/ نمی تواند برای شما انجام دهد به همراه مراحلی که باید پیش بروید تا بتوانید از تبلیغات در کسب و کار خود استفاده کنید روبرو می شوید.
تبلیغات چه کارهایی را می تواند برای کسب و کار انجام دهد؟

– مشتریان را بخاطر بسپارید. مشتریان آینده نگر را از مزایای محصول و خدمات تان آگاه کنید.

– هویت متمایز خود را تاسیس و حفظ کنید.

– اعتبار خود را بهبود ببخشید.

– مشتریان فعلی را به خرید بیش تر و استفاده ی بیش تر از خدمات تان تشویق نمایید.

– مشتریان جدیدی را جذب کرده و برای مشتریان از دست رفته جایگزین کنید.

– کسب و کار خود را برای مشتریان، سرمایه گذاران و … ارتقا دهید.
تبلیغات چه کارهایی را نمی تواند برای کسب و کار انجام دهد؟

– ایجاد فوری یک پایگاه مشتری

– افزایش فروش سریع و فوری

– حل کردن جریان نقدینگی و مشکلات سود مالی

– جایگزین شدن با خدمات مشتری ضعیف و بی اثر

– فروش محصولات و خدمات غیرمفید و درخواست نشده
دو مورد از مزیت های بسیار مهم تبلیغات

کنترل، بطور کامل دست شماست

برخلاف تلاش هایی که برای ایجاد ارتباطات عمومی صرف می شود، شما با تبلیغات دقیقاً تعیین می کنید که چه زمانی؛ در چه جایی و در چه مواقعی پیام شما برای مردم ظاهر می شود. می دانید که چگونه به نظر می رسد و پیام تان چه حرفی برای گفتن دارد. بدین طریق، به آسانی می توانید مخاطبان خود را موردهدف قرار داده و درمحدوده جمعیت های هرچند کوچک هدف گذاری کنید.

می توانید ثابت قدم و نامتناقض باشید

حضور یک تصویر جامع از شرکت شما و تکرار پیام های فروش تان به طور مرتب، باعث ایجاد اعتماد و آگاهی می شود. هویت متمایز می تواند به وضوح در ارتباط با شرکت شما قرار می گیرد. در چنین حالتی مشتریان به سرعت برند و محصول شما را می توانند شناسایی کنند.
دو مورد از اشکالات تبلیغات

برنامه ریزی می طلبد

وقتی که برنامه ریزی و آمادگی تبلیغات به نحو عالی انجام شود بهترین تبلیغات صورت گرفته و هزینه ی آن حداقل خواهد بود.

زمان و ماندگاری می طلبد

تاثیرات تبلیغات شما در طول زمان رفته رفته بهتر می شود زیرا این غیرممکن است که هر یک از مشتریان همه ی تبلیغات را مشاهده کنند. شما باید مرتباً به مشتریان و خریداران مزیت های انجام معامله با خودتان را یادآوری کنید.