نگاهی دقیق تر به دورپا المپیک صنعت چاپ

سابقه نمایشگاه چاپ و تجهیزات چاپی دروپا به عنوان بزرگترین نمایشگاه چاپ بین المللی در جهان به سال ۱۹۵۱برمی گردد نمایشگاهی که ابتدا هر چهار سال یکبار برگزار می شد و از این دوره قرار است که هر سه سال یکبار در دوسلدورف آلمان برگزار شود.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، این نمایشگاه در محل دایمی نمایشگاه دوسلدورف در ایالت نورت وستفالن آلمان برگزار می شود و مورد استقبال صنعتگران حوزه چاپ قرار می گیرد وهزاران کارشناس متخصص در قالب شرکت های معتبر و بزرگ چاپی در دنیا در این نمایشگاه حضور پیدا می کنند. واژه دروپا مرکب از دو واژه آلمانی druck و papier یعنی همان print و paper است.
شرکت ها و برندهای مطرحی چون Agfa Graphics, Océ N.V., Muller Martini, EIZO, Hewlett-Packard, Punch Graphix, Flint Group, Heidelberger Druckmaschinen, Manroland, Kern, Pitney Bowes, Xerox, Kodak, Canon, Transeomedia, DirectSmile, Konica Minolta, Ricoh, Martin Automatic, Komori Corporation, Fujifilm, Siegwerk, Inspectron and Koenig & Bauer AG و بسیاری از شرکت های نام آشنای دیگر با ارائه محصولات به روز خودسعی دارند که آخرین دستاوردهای این حوزه را به جهانیان عرضه کنند.

                           جدول تاریخچه مشخصات نمایشگاه دروپا از ابتدا تا امروز


سال برگزاری نمایشگاه
فضای نمایشگاه به متر مربع بازدیدکنندگان از کشورهای مختلف غرفه داران از کشورهای مختلف مهمترین رویدادهای هر دوره رئیس   
۱۹۵۱ ۱۸,۴۵۰ ۱۹۵,۱۸۵ ۵۲۷ from 10 “Platen Press” with 5.000 printed sheets/h Hubert Sternberg
۱۹۵۴ ۳۵,۰۰۰ ۲۲۶,۳۸۸ ۷۶۴ from 13 Stereotype-engraving machine Hubert Sternberg
۱۹۵۸ ۴۳,۰۰۰ ۱۸۵,۹۳۶ ۶۸۸ from 13 Phototypesetting Hubert Sternberg
۱۹۶۲ ۴۸,۰۰۰ ۱۸۰,۴۸۳ ۶۷۸ from 16 Offset printing Hubert Sternberg
۱۹۶۷ ۵۷,۷۸۵ ۲۱۴,۶۹۴ ۹۴۵ from 19 Stacker Hubert Sternberg
۱۹۷۲ ۱۰۰,۷۸۹ ۲۶۸,۷۱۳ ۹۵۸ from 27 Small offset printing with 8.000 sheets/h Kurt Werner
۱۹۷۷ ۹۹,۶۳۹ ۲۸۴,۸۰۶ ۱۱۰۸ from 22 UV-hardening colors Kurt Werner
۱۹۸۲ ۱۰۴,۲۹۱ ۲۹۳,۰۵۹ ۱۲۷۵ from 29 Web offset printing Kurt Werner
۱۹۸۶ ۱۲۲,۷۱۱ ۳۷۳,۶۵۶ ۱۴۶۵ from 33 Data Exchange Kurt Werner
۱۹۹۰ ۱۲۶,۸۱۱ ۴۴۴,۲۱۴ ۱۷۶۰ from 36 Fully digitized machines and secondary systems Kurt Werner
۱۹۹۵ ۱۴۲,۰۵۶ ۳۸۵,۰۹۸ ۱۶۷۰ from 44 Computer to plate Hans-Bernhard Bolza-Schünemann
۲۰۰۰ ۱۵۸,۸۷۵ ۴۲۸.۲۴۸ from 171 ۱۹۴۳ from 50 Complex solution providers Albrecht Bolza-Schünemann
۲۰۰۴ ۱۶۱,۰۰۰ ۳۹۴.۴۷۸ form 127 ۱۸۶۶ from 52 Networking, Book-on-Demand Albrecht Bolza-Schünemann
۲۰۰۸ ۱۷۵,۲۷۲ ۳۸۹,۹۹۳ ۱۹۶۸ from 53 Digital technologies Albrecht Bolza-Schünemann
۲۰۱۲ ۱۶۵,۱۵۹ ۳۱۴,۵۰۰ ۱۸۴۴ from 52 Hybrid-Technologie, Nano ink, Printed electronics Bernhard Schreier
۲۰۱۶ Claus Bolza-Schünemann

این جدول می تواند بهانه ای باشد برای تحلیل تاریخچه و کیفیت نمایشگاه دروپا. اگر با کمی دقت به جدول برگزاری نمایشگاه در سالهایی که برگزار شده است توجه کنیم به نکات جالب و قابل توجهی بر می خوریم به عنوان مثال بر اساس این جدول متوجه خواهیم شد که تعداد بازدیدکنندگان دوره های مختلف دچار نوساناتی بوده است.

در نمایشگاه سال ۱۹۵۴ با اینکه غرفه داران مثل دوره های گذشته افزایش یافته اند اما تعداد بازدید کنندگان از نمایشگاه تا سال ۱۹۶۲ کاهش یافته است که مسلما نحوه مدیریت آن نمی تواند عامل این کاهش بازدیدکنندگان باشد چرا که مدیریت نمایشگاه از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۷ توسط یک نفر یعنی «هابت استمبرگ» مدیریت می شده است که باید علت افت بازدیدکنندگان را شاید در شرایط اجتماعی آلمان آن دوره جستجو کرد. سال ۲۰۰۸ نمایشگاه بیشترین بازدیدکننده را داشته است که این آمار در آخرین نمایشگاه یعنی سال ۲۰۱۲ نسبت به دوره قبل یعنی ۲۰۰۸ با وجود رویدادهای مهم این دوره یعنی فن آوری هایبرید، جوهرهای نانو، چاپ های الکترونی و… از استقبال کمتری برخوردار بوده است و در سال ۲۰۰۸ که نمایشگاه بیشترین بازدیدکننده را داشته، فن آوری دیجیتال در چاپ از مهمترین وقایع این دوره است که شاید همین امر موجب افزایش بازدیدکنندگان باشد. سال ۲۰۰۸ نمایشگاه بیشترین مساحت و بیشترین بازدیدکننده را داشته است که سال ۲۰۱۲ که آخرین دوره نمایشگاه بوده از میزان مساحت و نیز تعداد بازدید کنندگان آن نیز کاسته شده است.