ویروس بدتر از کرونا در انتظار صنعت چاپ ایران !

بعد از دروپای ۲۰۱۶ در آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران نوشتیم که ” اتفاق ناگواری که در دروپا برای صنعت چاپ ایران افتاد!” و از نبود متولی یاور و حامی بخش خصوصی و ضرباتی که از این کمبود حاصل می شود گفته شد.

آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، بر اساس آمار های منتشر شده دروپای۲۰۱۶ بیشترین حضور ایرانیان را در تاریخ برگزاری این نمایشگاه تجربه کرد و با توجه به روند دروپای ۲۰۲۰ می توان حضور قابل توجه چاپخانه داران ایران را با همه ی مشکلات کنونی پیش بینی نمود.
تبلیغات گسترده رسانه های مجازی و مکتوب برای دروپا ۲۰۲۰ که اینبار از خیلی پیشتر یک نشریه شکل گرفته از ماه های پایانی ۲۰۱۹ آغاز شده و مانند دوره های قبل توجه برخی از مدیران دولتی را نیز به این نمایشگاه بزرگ بیشتر نموده است کرد و ملاقات مدیران انواع سازمانهای دولتی در دروپای ۲۰۲۰ قابل پیش بینی است.
در دروپای ۲۰۱۶ شنیده شد که یک شرکت تولید کننده چای صاحب نام ایرانی چند دستگاه ماشین چاپ خریداری کرده و در همین این راستا نیز چند نماینده تولید کننده مواد غذایی نیز برای بررسی و امکان خرید ماشین آلات چاپی در دروپا حضور یافتند.
پس از دروپا چند ماشین در بخش افست و لیبل در کشور نصب و راه اندازی شد تا نهایتا اولین ورود بخش دولتی به صنعت چاپ لیبل رقم بخورد و چاپ لیبل نیز دچار بیماری مهلک رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی گردد!
اما داستان دروپای ۲۰۲۰ بسیار غم انگیز تر است. اکنون صنعت چاپ هنوز متولی خود را از بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی شناسد و بسان کودکی سرراهی است.
اتحادیه چاپخانه داران تهران ماه هاست در بحران بزرگ بسر می برد، رییس اتحادیه(ایرج استاد علینقی) ماه هاست در اتحادیه حضور نیافته، اولین عضوعلی البدل که در نبود یکی از اغضای هیات مدیره باید جایگزین گردد در بلاتکلیفی بسر می برد، نتایج انتخابات اتحادیه پس از ۸ ماه اعلام نشده و بدتر اینکه چندی است برخی از بیرون صنف بدنبال لشکر کشی رسانه ایی و بلوا به نفع خویش و خویشها هستند.
تمام این رویدادهای تلخ در حضور اهالی و دست اندر کاران این صنعت رقم م یخورد و این رویدادها علاوه بر تمام مشکلات کسب وکار فشار مضاعف روانی بر جامعه چاپخانه داران تحمیل کرده و می کند.هرج و مرج زدگی که شاید ابعاد آن در زمان های بعد بیشتر رخ عیان نماید.
نکته مهم دروپای ۲۰۲۰ نبود متولی دولتی دلسوز و کار آمد و اتحادیه فعال، پیگیر و بادانش است تا مانع این تجهیز شدن و سرمایه گذاری بدون پشتوانه علمی و تخصصی بخش دولتی گردد و راهنما و پیشتیبان بخش خصوصی.
شاید این حرف و این تیتر زیبا نیست که ” ویروس بدتر از کرونا در انتظار صنعت چاپ ایران است” اما بعنوان یک رسانه باید به ابعاد مختلف این رویداد مهم، بزرگ و تاثیرگذار پرداخت تا بخش خصوصی برای تصمیم گیری دقیق تر وآگاه تر حرکت کند.