چین در پی تسخیر صنعت چاپ جهان

در دنیای امر دیگر کمتر صنعتی را بتوان یافت که چینی‌ها آن را از آن خود نکرده باشند و یا دست کم، وارد آن نشده باشند.

آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، با رشد روز افزون تکنولوژی‌های دیجیتال و استفاده از کامپیوتر وکاربرد دیوانه واراین تکنولوژی‌ها در صنعت چاپ، خواه ناخواه رد پای چینی‌ها در این صنعت پررنگ‌ و پر رنگتر شده و می شود و دیری نخواهد پایید که آنها مدعی اصلی این صنعت بشوند.
اگر چه کشور های اروپایی به خصوص آلمانها مدعی اصلی صنعت چاپ در جهان بوده و هستند باید این واقعیت را قبول کرد که چاپ توسط چینی‌ها ابداع شده و حال چینی‌ها می‌خواهند با تسخیر و تصرف بازارهای این صنعت در جهان، مالکیت بلامنازعی را در این راه استوار کنند.
امروزه بیشتر برندها و سازندگان مطرح اروپایی به خصوص کمپانی های آلمان و سوئیس که مدعی کیفیت در صنعت هستند خود در کشور چین دارای کارخانه‌ هستند و یا با ماشین سازان چینی شراکت می‌کنند تا محصولات خود را در آن کشور تولید کنند.
اگرچه این روند تولید فقط به منظور کاهش هزینه مورد استفاده قرار می گیرد، اما ناخواسته چینی‌ها را در نوع تکنولوژی و مدیریت غربی‌ها آگاه و صاحب ایده و اندیشه می‌سازد و این خود از دلایل هموار کردن راه چینی‌ها برای ورود بیشتر به بازارهای جهانی و به ویژه بازارهای اروپایی و غربی است.
این درحالی است که سیاست گذاران صنعت این کشور از سوی دیگر توجه بسیار دقیق و متمرکزی بر روی حضور در نمایشگاه های کشورهای در حال توسعه چون ترکیه ، ایران، امارات دارند که سهم حضور در ترکیه و امارات بسیار چشمگیر تر و گسترده تر است.
بزودی صنعتگران ایران نیز ملاقاتی نزدیکی در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران با اژدهای زرد خواهند داشت، دیداری که باید از لحظه لحظه آن پند گرفت و بکار بست.