کاهش ۰.۷ درصدی نرخ بیکاری در فصل تابستان

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری فصل تابستان سال ۱۴۰۱ را معادل ۸.۹ درصد اعلام کرد که این رقم نسبت به فصل تابستان سال گذشته ۰.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز آمار ایران جزئیات وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری در فصل تابستان سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد.

براساس این گزارش، نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۸.۹ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( تابستان ۱۴۰۰) ، ۰.۷ درصد کاهش یافته است.

در تابستان ۱۴۰۱، به میزان ۴۱ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۴۰۰) ۰.۱ درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۷۴ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۱، بخش خدمات با ۵۰.۴ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۸ درصد و کشاورزی با ۱۵.۸ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۳ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ۱۴۰۱ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۴۰۰) ۲.۷ درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در تابستان امسال، ۱۶.۲ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان ۱۴۰۰، به میزان ۱.۴ درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در تابستان امسال ۹.۲ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۹.۶ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیش‌تر، ۴۹ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده اند.

بررسی اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۵۰.۴ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش های صنعت با ۳۳.۸ و کشاورزی با ۱۵.۸ درصد قرار دارند. سهم شاغلان بخش کشاورزی در تابستان ۱۴۰۱ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.۱ درصد کاهش و سهم شاغلان بخش خدمات ۱.۶ درصد، افزایش داشته است. سهم شاغلان بخش صنعت نیز بدون تغییر باقی مانده است.

متن کامل گزارش مرکز آمار ایران در مورد نیروی کار در تابستان را می‌توانید از اینجا + نیروی کار در تابستان نیروی کار در تابستان + دریافت کنید.