افزایش ۲۰ درصدی تولید کاغذ بسته‌بندی در سال گذشته

دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با بیان این‌که آمار انفرادی برخی کارخانه‌ها از افزایش چشمگیر تولید این واحدهای تولیدی حاکی است، از افزایش ۲۰ درصدی تولید کاغذ بسته‌بندی در سال گذشته، نسبت به سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت که در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار تن از این نوع کاغذ صادر شده است.

مهشید پورداد در گفت‌وگو با ایسنا، از تولید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کاغذ بسته‌بندی در سال گذشته خبر داد و گفت: ۹۵۰ هزار تن از کاغذ بسته‌بندی تولید شده در داخل کشور، مصرف و حدود ۲۰۰ هزار تن صادر شده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ در بخش کاغذ بسته‌بندی صادرات نداشتیم.

وی با بیان این‌که به دلایل متعدد آمار تولید اعلام شده از سوی واحدها معمولاً دقیق نیست، اظهار کرد: در این آمارها صادرات پنهان جزو مصرف داخلی محاسبه شده است. صادرات پنهان یعنی کاغذهای که در نهایت به عنوان بسته‌بندی به همراه سایر کالاهای صادراتی از کشور خارج می‌شود.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با بیان این‌که شرایط اقتصادی نشان می‌دهد که احتمال نوسان مصرف کاغذ بسته‌بندی در سال جاری وجود دارد، تصریح کرد: آمارهای ما از واحدهای تولیدی کاغذ بسته‌بندی نشان می‌دهد که میزان تولید این نوع کاغذ در سال گذشته نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش داشته است.

پورداد با بیان این‌که آمار انفرادی برخی کارخانه‌ها از افزایش چشمگیر تولید این واحدهای تولیدی حاکی است، اظهار کرد: هم‌چنین در سال گذشته سه کارخانه جدید تولید کاغذ به بهره‌برداری رسیدند که این موضوع باعث افزایش ظرفیت تولید کاغذ بسته‌بندی شده است.

به گفته وی، میزان مصرف کاغذ بسته‌بندی در سال ۱۳۹۶ حدود ۷۵۰ هزار تن بود، اما در سال گذشته به ۹۵۰ هزار تن رسید.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در پایان بهبود کیفیت کاغذ، رشد صادرات و کاهش قیمت را مستلزم واردات آخال (کاغذ باطله) مورد نیاز واحدها دانست و خواستار همکاری مستمر وزارت صمت، محیط زیست، گمرک و دیگر نهادهای دولتی با تولید کنندگان کاغذ شد.

به گزارش ایسنا، آخرین آمار منتشره از تولید کالاهای منتخب صنعتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده، نشان می‌دهد که تولید انواع کاغذ در سال ۱۳۹۷ معادل ۹۴۵ هزار تن بوده که نسبت به تولید ۹۴۱ هزار و ۷۰۰ تنی این محصول در سال ۱۳۹۶ تنها ۰.۳ درصد افزایش داشته است. اما به گفته دبیر سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها میزان مصرف داخل را در نظر گرفته و صادرات را در آمارها لحاظ نکرده است.