بازار کاغذ به خواب زمستانی رفت/ تغییر قیمت کاغذ ‌به‌رغم نبود مشتری

رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا گفت: با وجود اینکه استقبالی از بازار کاغذ نمی‌شود، ولی قیمت‌ها در حال تغییر است.

احمد شریفان در گفت‌وگو با میزان، در خصوص وضعیت و علت گرانی در بازار کاغذ، گفت: بازار کاغذ به خواب زمستانی فرو رفته و در حال حاضر با رکود همراه است.

وی افزود: با وجود اینکه استقبالی از بازار کاغذ نمی‌شود، ولی قیمت‌ها در حال تغییر است.

رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا بیان کرد: تولید داخلی کاغذ به اندازه کافی نبوده و کم شده است با این وجود عرضه کاغذ به بازار وجود دارد، ولی میزان تقاضا کاهش پیدا کرده است.

شریفان اظهار کرد: مدیریت اقتصادی صحیح نیست و باید تجدید نظر صورت بگیرد اقتصاددانان باید مدیریت بازار را حل کنند و در حال حاضر مشکل تنظیم بازار، عدم مدیریت بوده و مدیریت ناکارآمد شرایط موجود را ایجاد کرده است.