صفحه مدار یکبار مصرف و ارزان قیمت که روی کاغذ چاپ می شود

محققان یک صفحه مدار یکبار مصرف و ارزان قیمت روی کاغذ چاپ کرده اند که به طور کامل می سوزد و به خاکستر تبدیل می شود.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از نیواطلس، دستگاه های الکترونیکی یکبار مصرف چالشی در نوع خود به حساب می آیند زیرا فلزات سنگین و دیگر مواد شیمیایی موجود در آنها نباید در محیط آزاد شود و از سوی دیگر این مواد را به سختی می توان بازیافت کرد. در همین راستا محققان یک صفحه مدار کاغذی ابداع کرده اند.

گروهی از محققان به رهبری پروفسور سئوخون چوی از دانشگاه ایالتی نیویورک در بیرمنگام الگویی از کانال های از جنس موم را روی یک ورقه کاغذ فلیتر چاپ کردند. در مرحله بعد این کاغذ در اجاق پخته شد و در نتیجه موم ذوب و در کاغذ لایه زیرین جذب شد. البته این امر فقط در قسمت هایی از کاغذ روی داد که موم وجود داشت.

سپس محققان جوهرهای رسانا و نیمه رسانا را روی کاغذ به کار بردند. این جوهرها فقط در مناطقی از کاغذ جذب شدند که با موم اشباع نشده بود و به این ترتیب مدارهایی ایجاد شدند. یک جوهر مبتنی بر نقر و دیگر فلزات رسانا روی مدارها چاپ شدندو پس از آن الکترولیتی مبتنی بر ژل روی کل مدار پوشیده شد.

نتیجه حاصل یک صفحه مدار تقویت کننده ارزان قیمت با مقاومت ها، خازن ها و یک ترانزیستور کامل بود. این صفحه مدار نازک و انعطاف پذیر مانند کاغذ بود و در مجاورت آتش به طور کامل می سوخت و به خاکستر تبدیل می شد.

محققان معتقدند پس از استفاده از صفحه مدار کاغذی می توان آن را رها کرد تا تجزیه شود.

چوی در این باره می گوید: برای زیست تجزیه پذیر شدن، باید نقره و فلزات دیگر توسط میکروارگانیسم ها اکسیده شوند، این امر ممکن است زمان زیادی طول بکشد و به ضرر محیط زیست باشد.

این تحقیق در ژورنالACS Applied Materials & Interfaces منتشر شده است.