نکاتی برای نگهداری بهینه ماشین آلات هر شش ماه

ماشین آلات چاپخانه احتیاج به نگهداری و رسیدگی بصورت روزانه هفتگی ماهیانه و سالانه دارند، رعایت این نکات کمک شایانی به کیفیت تولید و کاهش چشمگیر نقصان های ماشین آلات خواهد کرد.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، اکبر شهریاری یکی از فعالان و متخصصین این عرصه نکاتی را در ارتباط با نگهداری شش ماه ماشین آلات به شرح زیر عنوان کرد.

* روغن پمپ را در تغذیه و تحویل تخلیه و مجددا انرا‌پر کنید.
* پیستون و تیغه ها و پره های جدا ساز کمپرسور برای تامبن وزش و مکش هوا را خارج کرده ، پس از تمیز کردن ، مجددا ببندید
* کلاچ تغذیه اپارات را تمیز و‌اتصالات و خارهایش را‌کنترل کنید.
* سطح روغن را در جعبه دنده و شاخص‌کنترل و اگر لازم است روغن اضافه کنید.
* ترمز و ذغال در تمامی ماشین ها بررسی و قسمت درونی تمامی کنترل کننده های برقی و کابینت مرکزی‌ماشین را بررسی کنید.
ترمز موتور و سنسور ها‌را‌بررسی و تمیز کنید.
* نگهداری سالیانه
* از جهت فرسوگی و صدا و بو و لقی و تراز ،ماشین را‌کنترل کنید.
* تمامی روغن را تخلیه و بررسی کنید

* روغن جعبه دنده و کمپرسور ها را تخلیه و مجددا‌ پر کنید.
*فیوز ها‌، کلید ها ، تجهیزات برق و مکانیک را ازمایش کنید.
* متناسب با فرم های‌استاتدارد و مقیاس ها از ماشبن تست بگیرید.